Ladda om sidan - Reload page

Meddelande om underhåll

SCB har underhåll på samtliga system mellan 2020-09-26, kl 15:30 och 2020-09-26, kl 16:00 .

Under detta underhållsfönster kan ingen information hämtas eller lämnas digitalt hos SCB.

Notice of maintenance

Statistics Sweden has maintenance on all systems between 2020-09-26, kl 15:30 and 2020-09-26, kl 16:00 .

During this maintenance window, no information can be retrieved or submitted digitally at Statistics Sweden.