To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 49 367 hits.

 1. BI.A0.86 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A.Befolkningsstatistik. Ny följd. XXVIII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1886

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1886
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 2. BI.A0.89 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1889

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1889
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 3. BI.A0.90.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXII: 1. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890. Första avdelningen: Folkmängd, vigda, födda och döda samt emigranter och immigranter år 189...

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1890
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 4. 1861 avd 2 … BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 4: 2. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1861. Andra avdelningen. Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Author: Justitiestatsministern
  Period: 1861
  Subject area: Rättsväsende
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 5. 1863 avd 2 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 6: 2. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1863. Andra avdelningen. Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Author: Justitiestatsministern
  Period: 1863
  Subject area: Rättsväsende
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 6. BI.A0.71 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XIII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1871

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1871
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. BI.A0.72 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XIV. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1872

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1872
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 8. BI.A0.97 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXIX. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1897

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1897
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 9. BI.A0.99 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1899

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1899
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 10. Allmän månadsstatistik. Årgång 6. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 6. No 1-6

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1968 - 1968
  Subject area: Ämnesövergripande statistik
  Statistical serie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
Show