To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 49 347 hits.

 1. BI.A0.10 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. LII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1910

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1910
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 2. 1830-1856 avd 1 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 3. a. Sammandrag av Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelser för åren 1830 till och med 1856, under fortgående jämförelse med den underdåniga berättelsen för åren 1857 och 1858. På Kungl...

  Author: Justitiestatsministern
  Period: 1830 - 1856
  Subject area: Rättsväsende
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 3. 1830-1856 avd 3 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 3. c. Sammandrag av Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelser för åren 1830 till och med 1856, under fortgående jämförelse med senare avgivna underdåniga berättelsen. På Kungl Maj:ts nådi...

  Author: Justitiestatsministern
  Period: 1830 - 1856
  Subject area: Rättsväsende
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 4. 1857 och 1858 avd 2 … BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 2. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för åren 1857 och 1858. Andra avdelningen: Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Author: Justitiestatsministern
  Period: 1857 - 1858
  Subject area: Rättsväsende
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 5. BI.A0.78 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XX. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1878

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1878
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 6. BI.A0.80.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXII:2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1880. Andra avdelningen: Areal och folkmängd för särskilda administrativa,judiciella och ecklesiast...

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1880
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. BI.A0.80.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXII:1. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1880. Första avdelningen: Folkmängd, vigda, födda och döda samt emigranter och immigranter år 1880 ...

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1880
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 8. BI.A0.82 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXIV. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1882

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1882
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 9. Allmän månadsstatistik. Årgång 22. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 22. No 1-6

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1984 - 1984
  Subject area: Ämnesövergripande statistik
  Statistical serie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 10. BI.A0.51.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. I. 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. Andra afdelningen innehållande folkmängden den 31 december 1855 i rikets särskilda a...

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1851 - 1855
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
Show