Till innehåll på sidan
Logo Logo
In English

Ordförandegruppen

Senast uppdaterad: 2022-12-15

SCB:s ordförandeskapsgrupp leder och samordnar möten för rådsarbetsgruppen för statistik. Gruppen tar också fram kompromissförslag och genomför förhandlingar för att nå överenskommelser mellan rådet, parlamentet och kommissionen.

SCB-EU23-precidency-team.png

Tveka inte att kontakta ordförandeskapsgruppen om du har några frågor. Du når oss enklast på mejladressen: eu2023stat@scb.se.

 

Joakim Stymne.png
Joakim Stymne
SCB:s generaldirektör, ordförande i rådsarbetsgruppen för statistik

 

Mikael Schöllin.png
Mikael Schöllin
Stabschef, biträdande ordförande för rådsarbetsgruppen för statistik

 

Jens Olin.png
Jens Olin
Sektionschef internationella relationer

 

Joachim Angermund.png
Joachim Angermund
Chefsjurist

 

Gerli Baldzens.png
Gerli Baldzens
Ordförandegruppen, samordnare

 

Cathy Krüger.png
Cathy Krüger
Ordförandegruppen, samordnare

 

Cecilia Westström.png
Cecilia Westström
Ordförandegruppen, samordnare

 

Marie Lidéus.png
Marie Lidéus
Enhetschef, befolkning och välfärd

 

Helena Sjodin.png
Helena Sjödin
Sektionschef, befolkning

 

Margareta Carlsson.png
Margareta Carlsson
Befolkningssektionen, expert

 

Petra Nilsson.png
Petra Nilsson
Enhetschef, miljö och urban miljö

 

SCBEU22-2-Susanna.png
Susanna Roth
Sektionen för miljöräkenskaper och miljö, expert

 

Kaisa Ben Daher
Sektionschef, miljöräkenskaper och miljö