Till innehåll på sidan

Kort analys

Färre övernattningar i Sverige än vanligt

Senast uppdaterad: 2020-12-10

Övernattningar på stugbyar, vandrarhem och hotell har ökat stadigt över tid och nådde en topp under 2019. Men på grund av coronapandemin har övernattningarna i år minskat.

Antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem har ökat stadigt sedan mätningarna började göras 1978. Jämför man 2019 med 1978 har övernattningarna ökat med 200 procent, men på grund av coronapandemin har de i år minskat betydligt.

Svenskar som bor runtom i Sverige står för den största delen övernattningar. Men allt fler utländska besökare har kommit med åren, och står nu för en fjärdedel av alla övernattningar.

Antal gästnätter, svenska och utländska, på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige 1978 – 2019

Antal gästnätter, svenska och utländska, på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige 1978 – 2019

Källa: Inkvarteringsstatistik, slutlig statistik 1978 – 2019.

Det är många faktorer som kan ha påverkat resandet över tid, bland annat ekonomiska förutsättningar. Under den ekonomiska krisen i början på 1990-talet skedde en större nedgång i antalet övernattningar, däremot var inte nedgången lika tydlig under finanskrisen på 2000-talet.

Norge och Tyskland toppar från utlandet

Besökare från Danmark, Norge, Finland och Island stod tillsammans för nästan en fjärdedel av de utländska övernattningarna 2019. Av de nordiska gästnätterna stod norska besökare för nästan hälften och så har det varit under en längre tid. 

Utöver Norge har även Tyskland varit en av de största marknaderna för den svenska besöksnäringen de senaste decennierna.

En annorlunda sommar i år

När på året vi bor över är relativt stabilt över tid. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti görs flest övernattningar och juli är utan undantag den populäraste månaden, så även i år. Men att det är annorlunda i år till följd av coronapandemin syns tydligt i besöksnäringen. Man måste gå tillbaka över tio år till 2006 för att hitta så pass få övernattningar som under juli 2020.

Färre nätter på boenden slår hårt mot de olika verksamheterna. Övernattningarna i juli i år har minskat med 33 procent från 2019 och Sverige har aldrig haft en sommar med så få utländska övernattningar som i år. Från juli 2019 minskade de med 82 procent.

Inför årets sommar fanns en förhoppning om att de försämrade förutsättningarna att resa utomlands skulle öka intresset för att resa i Sverige. Det har sett olika ut i länen, men totalt minskade svenska övernattningar med tretton procent i juli i år.

Stockholm fick det tuffast

De regionala skillnaderna i år visar att det har skett en viss förändring i vart vi reser. I juli minskade de svenska övernattningarna i tolv av 21 län. Stockholms län tappade allra flest, medan den största ökningen skedde i Kronoberg, Blekinge och Västernorrland.

Det återstår att se vilka effekter coronapandemin får på våra resmönster framöver.

Procentuell förändring av svenska gästnätter i juli 2020 jämfört med juli 2019, fördelat på län

Procentuell förändring av svenska gästnätter i juli 2020 jämfört med juli 2019, fördelat på län

Källa: Inkvarteringsstatistik slutlig statistik 2019 och preliminär statistik 2020.

Fakta om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning som tas fram på uppdrag av Tillväxtverket. Den samlar in uppgifter från Sveriges kommersiella boendeanläggningar såsom hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). Resultatet publiceras varje månad cirka 5 veckor efter mätmånadens slut. SCB har samlat in gästnattsstatistik från kommersiella boenden sedan 1978. År 2003 tillkom insamling från förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL), och sedan 2008 ingår även camping.

Inkvarteringsstatistiken från 2020 är fortfarande preliminär och kan komma att ändras fram tills det att databasen är låst och publiceras i april 2021. Artikeln bygger på preliminär statistik publicerad den 5:e september.

Statistiken i artikeln avser hotell, stugbyar och vandrahem.

I rapporten Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige beskriver Tillväxtverket mer om vilken påverkan coronapandemin har fått på hotell- och logiverksamhet runtom i Sverige.

Definitioner

Gästnätter är antalet övernattningar en gäst gör. Vi använder övernattningar synonymt med gästnätter i texten.