Till innehåll på sidan

Corona i statistiken

Senast uppdaterad: 2022-07-11

Nyheter och statistik om hur coronavirusets spridning påverkar samhället.

På denna sida

Artiklar, nyheter och pressmeddelanden
Relaterat till corona
Statistik från SCB
Statistik från andra myndigheter
Kontakt

Artiklar, nyheter och pressmeddelanden

Färre flyttade ihop under pandemin

Färre personer flyttade ihop med en partner under coronapandemin än föregående år, visar en ny rapport från SCB. Under 2020 var det dessutom fler än tidigare som separerade.
2022-10-05 • Pressmeddelande

Fortsatt starkt verksamhetsresultat för regionerna trots ökade kostnader

En sammanställning av Sveriges regioners räkenskaper för år 2021 visar att trots att regionernas kostnader har ökat, ligger deras verksamhetsresultat fortfarande mycket högre än före pandemin, 2019. Och det finns en förklaring.
2022-08-31 • Redaktionellt

Nu fylls landets campingplatser på nytt

Sveriges campingplatser fick ett starkt 2021 efter ett tufft 2020. Variationerna är stora mellan olika kommuner, men 2022 har börjat ännu starkare – och då har den riktiga högsäsongen för camping inte ens börjat.
2022-07-11 • Redaktionellt

Sverige sticker ut i nordisk coronarapport

Sverige befolkning testades minst men hade överlägset flest bekräftade fall av covid-19 i Norden under pandemins två första år. Det visar en ny rapport där SCB tillsammans med övriga nordiska statistikmyndigheter analyserat pandemins socioekonomiska effekter.
2022-05-31 • Pressmeddelande

The Nordics during the first phases of COVID-19 (pdf)

This publication describes the Nordics during the first phases of COVID-19. The publication
is the result of the Nordic Chief Statisticians' decision to publish a joint comparative analysis
concerning the socio-economic effects of COVID-19 in Denmark, Finland, Iceland, Norway,
and Sweden.
2022-05-31 • Rapport

Fler sökte sig till naturen under pandemin

En mycket större del av befolkningen sökte sig till naturen under coronapandemin jämfört med tidigare år, visar ny statistik från SCB. Ökningen var störst i den yngsta och den äldsta åldersgruppen.
2022-04-21 • Pressmeddelande

Fyra av fem har haft undervisning på distans under coronapandemin

Minst fyra av fem elever på gymnasiet och högstadiet har haft undervisning på distans under coronapandemin, visar en ny studie från SCB. I gymnasieskolan var det vanligast i början – men för högstadieeleverna blev det mer undervisning på distans ju längre pandemin pågick.
2022-04-04 • Pressmeddelande 

Färre sommarbröllop under coronarestriktionerna

Under pandemiåren 2020 och 2021 genomfördes 26 procent färre vigslar i Sverige. Störst var skillnaden, jämfört med åren före, under sommaren då det vanligtvis är många som gifter sig. 
2022-03-29 • Redaktionellt

Så mycket coronastöd fick kulturbranschen

Under pandemin har företag inom kultur, nöje och fritid fått flera miljarder kronor i coronastöd. Samtidigt tappade branschen nästan tre gånger mer i omsättning mellan 2019 och 2020. 
2022-02-15 • Redaktionellt

Mindre kommuner har fler egenföretagare

Jobben är en av de stora frågorna under pandemin, och många egenföretagare har drabbats hårt - särskilt i tjänstesektorn. I kommuner med många sysselsatta jobbar en stor del i den här branschen, men i de mindre kommunerna är andelen egenföretagare ofta fler.
2022-02-08 • Kort analys

Antalet dödsfall sjönk under 2021

Under 2020 ökade antalet dödsfall i Sverige ovanligt mycket jämfört med föregående år. Men 2021 avled ungefär lika många som under åren före coronapandemin, visar preliminär statistik från SCB.
2022-01-12 • Pressmeddelande 

Stor minskning av medellivslängden under 2020

Sveriges medellivslängd sjönk ovanligt mycket under 2020, i hög utsträckning på grund av att många äldre avled i covid-19. Allra mest sjönk medellivslängden bland utrikes födda män med förgymnasial utbildningsnivå.
2021-12-29 • Kort analys

Gränshandeln har vänt men inte återhämtat sig

Handeln i Sveriges gränskommuner ökar, visar ny statistik från SCB. Men inte överallt – och med en ökad smittspridning kan nya restriktioner påverka utvecklingen.
2021-12-21 • Redaktionellt

Starkare vinterstart för näringar inom kultur, nöje och fritid

Evenemangsbiljetten utsågs nyligen till årets julklapp och näringarna inom kultur, nöje och fritid går allt bättre. I juli-september ökade deras totala omsättning med 28 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
2021-12-15 • Redaktionellt

Samband mellan vaccintäckning och valdeltagande

I områden där relativt låga andelar av befolkningen vaccinerat sig mot covid-19 är även valdeltagandet lågt, visar en ny kartläggning från SCB. Mönstret syns såväl på kommunnivå som i områden inom kommunerna – där skillnaderna på flera håll är stora.
2021-12-09 • Redaktionellt

Turistresandet i Sverige ökar igen

Trots covid-19-pandemin syns under sommaren en tydlig ökning av antalet övernattningar på svenska hotell, vandrarhem och i stugbyar jämfört med sommaren 2020. "Intressant är även att vi i sju av Sveriges 21 län ser en ökning i antalet gästnätter jämfört med sommaren före pandemin", säger Karin Hallmén på SCB.
2021-10-21 • Redaktionellt 

Försäljningen av alkohol ökade stort under 2020

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker ökade med 20 miljarder kronor under pandemiåret 2020, visar ny statistik från SCB. Ökningen jämfört med föregående år är den högsta på 2000-talet – och allra mest ökade försäljningen av alkohol.
2021-09-30 • Pressmeddelande 

Antalet anställda har ökat i en tredjedel av kommunerna

Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden spretar rejält runt om i Sverige, visar ny statistik om landets alla kommuner. I Strömstad sjönk antalet anställda med 8,4 procent första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt ökade antalet anställda med 2,9 procent i Lekeberg.
2021-09-29 • Pressmeddelande 

Fler nyheter

Relaterat till corona

Snabba fakta om döda i Sverige
Kortfattat om hur många som dör i Sverige varje år och vid vilken ålder.

Snabba fakta om Sveriges befolkning
Hur förändras Sveriges befolkning och vilka faktorer bidrar mest.

Snabba fakta om Sveriges befolkningspyramid
Hur ser åldersfördelningen ut i Sveriges befolkning.

Snabba fakta om befolkningstäthet i Sverige
Hur tätt bor vi i Sverige. Hur ser skillnaderna ut inom landet och jämfört med andra EU-länder. 

Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag
Statistiken berättar hur krig, sjukdomar, in- och utvandring har påverkat befolkningen sedan mitten av 1700-talet.

Spanska sjukan och döden för 100 år sedan
En historisk tillbakablick på influensan som dödade tiotusentals svenskar under 1918-1919.

Färre röker, fler snusar
Sveriges tobaksförebyggande arbete har lett till att allt färre personer röker.

Tätt i Sundbyberg och glest i Arjeplog
Om befolkningen var jämnt utspridd över landet skulle det vara 214 meter mellan invånare. I Stockholm är avståndet under 20 meter. 

Statistik

Preliminär statistik över döda (Excel)
Veckovis sammanställning över döda per dag 2015-2020, efter åldersgrupp, kön och region. Uppdateras varje helgfri måndag. 

Befolkningsstatistik
Folkmängd och befolkningsförändringar, bland annat födda, döda, in- och utflyttningar.

Döda efter region, ålder och kön. År 1968 - 2019
I statistikdatabasen kan du göra uttag av statistik för egna sammanställningar.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
AKU beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige.

Levnadsförhållanden (ULF/SILC)
Statistik över bland annat hälsa, fritidsaktiviteter, arbetsmiljö och sociala relatationer. 

Gymnasieelevers boendesituation
Rapport

Statistik från andra myndigheter

Statistik över antal bekräftade fall av covid-19 och antal personer som avlidit i sjukdomen hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats och på Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Du kan vända dig till vår presstjänst om du har frågor om statistik.