Till innehåll på sidan

Corona i statistiken

Senast uppdaterad: 2020-06-02

Nyheter och statistik om hur coronavirusets spridning påverkar samhället.

På denna sida

Nyheter och pressmeddelanden
Artiklar relaterade till corona
Statistik från SCB
Statistik från andra myndigheter
Kontakt

Nyheter och pressmeddelanden

Ungdomar kan missa miljarder i sommarlön

Många ungdomar riskerar att bli utan sommarjobb på grund av coronapandemin. De här jobben finns främst inom handel, turism och offentlig verksamhet, visar SCB:s statistik.
2020-06-02 • Nyhet

Antalet döda sjunker efter toppen i april

Antalet dödsfall per vecka fortsätter att minska i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik. Den så kallade överdödligheten är den lägsta sedan toppen i april.
2020-06-01 • Nyhet

Transportbranschen faller under coronakrisen

Transportbranschens försäljning minskade kraftigt i april, enligt preliminär statistik från SCB. Det är framför allt persontransporterna som gått dåligt under coronapandemin – men nu går det nedåt även för godstransporterna.
2020-05-29 • Nyhet

Överdödligheten fortsätter att sjunka efter toppen i april

Antalet dödsfall per vecka fortsätter att minska i Sverige efter toppen i april, visar SCB:s preliminära statistik. I Stockholms län sjunker den så kallade överdödligheten – men i Västra Götaland ser den ut att stiga.
2020-05-25 • Nyhet

Stor nedgång i näringslivets försäljning

Försäljningen i näringslivet backade kraftigt i april jämfört med samma månad förra året, visar preliminär statistik baserad på momsregistret.
2020-05-20 • Pressmeddelande

April var den dödligaste månaden i Sverige på över 20 år

I april dog det fler människor i Sverige än under någon annan månad på 2000-talet, visar SCB:s preliminära statistik. Därefter har antalet dödsfall och den så kallade överdödligheten sjunkit.
2020-05-18 • Nyhet

Vem plockar jordgubbarna?

Coronakrisen påverkar säsongsjobben. Förra året betalades drygt en miljard kronor ut i lön till utländsk arbetskraft i skogs-, jordbruks- och fiskenäringen. Bärplockningen, som snart har säsong, riskerar att förlora den här arbetskraften.
2020-05-12 · Nyhet

Överdödligheten sjunker i Sverige

Överdödligheten i Sverige fortsätter att sjunka efter toppen i mitten av april, visar SCB:s preliminära veckostatistik. Men skillnaderna runt om i landet är fortsatt stora.
2020-05-11 · Nyhet

Analys: Coronakrisen kan kosta ekonomin flera hundra miljarder

Den minskade konsumtionen under coronapandemin slår hårt mot flera branscher långt ner i leverantörskedjorna. SCB har gjort en analys som visar att effekterna kan mätas i hundratusentals jobb och flera hundra miljarder kronor bara under 2020.
2020-05-06 · Pressmeddelande

Ingen synlig ökning av antalet döda

Antalet dödsfall i Sverige ser ut att ligga på en platå, visar SCB:s preliminära veckostatistik. I Stockholms län verkar siffrorna sjunka.
2020-05-04 · Nyhet

Tiotusentals studenter riskerar att bli utan firande

Kommun efter kommun ställer in det traditionella studentfirandet på grund av coronapandemin. Exakt hur många studenter som drabbas är oklart – men över 100 000 elever påbörjade i höstas sitt sista år på gymnasiet.
2020-04-29 · Nyhet

Soloföretagen i kulturbranschen hamnar utanför

En bransch som särskilt tappar fart under coronakrisen är kulturbranschen, där många driver egna företag. I Stockholms län var nästan 14 000 personer soloföretagare i kulturbranschen, enligt den senaste statistiken.
2020-04-27 · Nyhet

Århundradets högsta dödstal uppmätt i Sverige

Under vecka 15 uppmättes århundradets högsta dödstal i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik över dödsfall i Sverige.
2020-04-27 · Nyhet

Stora ekonomiska branschskillnader i coronakrisens spår

Coronapandemin bildar stora orosmoln över svensk ekonomi. Enskilda branscher backade kraftigt i mars – men totalt ökade försäljningen i näringslivet med 1 procent jämfört med samma månad förra året, visar preliminär statistik baserad på momsregistret.
2020-04-24 · Pressmeddelande

Så har kriser påverkat medellivslängden

Den nu pågående coronapandemin, med stora ekonomiska följdverkningar, väcker vissa frågor om vad som kan hända med medellivslängdens utveckling. Hur har det sett ut under andra kriser?
2020-04-23 · Nyhet

SCB publicerar preliminär försäljningsstatistik

Fredagen den 24 april klockan 10.00 publicerar SCB preliminär försäljningsstatistik för första kvartalet 2020 baserad på momsregistret. Framför allt kan statistiken för mars ge en tidig bild av hur det går för Sveriges ekonomi under coronapandemin.
2020-04-23 · Pressmeddelande

SCB lanserar kartverktyg för lokal åldersstatistik

Personer över 70 år är en extra utsatt riskgrupp i coronapandemin. Nu lanserar SCB ett kartverktyg där vem som helst kan se regional, kommunal och lokal statistik om Sveriges befolkning i den åldern.
2020-04-21 · Pressmeddelande

En av fem klarar inte oväntad utgift på 12 000 kronor

Kriser påverkar mångas hushållsekonomi. Ungefär var femte person klarar inte av en oväntad utgift på 12 000 kronor, enligt SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden.
2020-04-21 · Pressmeddelande

Stockholm sticker ut i statistik över dödsfall

SCB har uppdaterat den preliminära statistiken över dödsfall i Sverige. Stockholms län sticker ut med en ökning av antalet döda jämfört med de senaste åren.
2020-04-20 · Nyhet

Ovanligt många dog vecka 14

För vecka 14  i år har det till SCB rapporterats 2 154 dödsfall i Sverige, vilket är det tredje högsta antalet dödsfall som rapporterats för en vecka under åren 2015-2020. Det visar SCB:s preliminära statistik över döda.
2020-04-14 · Nyhet

Svårare beräkna inflation under coronapandemin

Coronapandemin påverkar samhället på otaliga sätt. Flera tjänster konsumeras inte längre på den svenska marknaden, som charterresor, biobesök och sportevenemang. Det påverkar SCB:s inflationsberäkningar.
2020-04-08 · Pressmeddelande

Var tjugonde över 70 delar bostad med någon under 40

Alla över 70 år uppmanas att begränsa sina kontakter med andra och stanna hemma så mycket som möjligt på grund av coronaviruset. Men alla kan inte isolera sig. Var tjugonde person över 70 i Sverige bor med någon som är yngre än 40 år.
2020-04-08 · Nyhet

SCB publicerar preliminär statistik över döda i Sverige

Statistikmyndigheten SCB får många frågor om Sveriges dödstal med anledning av det nya coronavirusets spridning i landet. Därför kommer SCB att publicera preliminär statistik över döda för att ge en snabbare bild av utvecklingen och möjlighet att jämföra med tidigare år.
2020-04-06 · Pressmeddelande

Cykel eller buss – så långt har Sveriges vårdanställda till jobbet

Kan Sveriges alla vårdanställda ta sig till jobbet utan att åka kollektivt? Rimligtvis inte om cykeln är alternativet. SCB har tagit fram statistik om hur långa cykelavstånd det rör sig om – och för en fjärdedel blir det över en timmes restid enkel väg.
2020-04-03 · Nyhet

Då ser vi coronaeffekterna i statistiken

Än syns inte coronapandemins effekter fullt ut i Sveriges officiella statistik. Men under våren publicerar statistikmyndigheten SCB nya siffror som väntas spegla virusets påverkan på svensk ekonomi. I marsnumret av SCB:s tidskrift SCB-indikatorer redovisas när statistiken publiceras.
2020-04-02 · Pressmeddelande

Fler nyheter

Relaterat till corona

Snabba fakta om döda i Sverige
Kortfattat om hur många som dör i Sverige varje år och vid vilken ålder.

Snabba fakta om Sveriges befolkning
Hur förändras Sveriges befolkning och vilka faktorer bidrar mest.

Snabba fakta om Sveriges befolkningspyramid
Hur ser åldersfördelningen ut i Sveriges befolkning.

Snabba fakta om befolkningstäthet i Sverige
Hur tätt bor vi i Sverige. Hur ser skillnaderna ut inom landet och jämfört med andra EU-länder. 

Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag
Statistiken berättar hur krig, sjukdomar, in- och utvandring har påverkat befolkningen sedan mitten av 1700-talet.

Spanska sjukan och döden för 100 år sedan
En historisk tillbakablick på influensan som dödade tiotusentals svenskar under 1918-1919.

Färre röker, fler snusar
Sveriges tobaksförebyggande arbete har lett till att allt färre personer röker.

Tätt i Sundbyberg och glest i Arjeplog
Om befolkningen var jämnt utspridd över landet skulle det vara 214 meter mellan invånare. I Stockholm är avståndet under 20 meter. 

Statistik

Preliminär statistik över döda (Excel)
Veckovis sammanställning över döda per dag 2015-2020, efter åldersgrupp, kön och region. Uppdateras varje helgfri måndag. 

Befolkningsstatistik
Folkmängd och befolkningsförändringar, bland annat födda, döda, in- och utflyttningar.

Döda efter region, ålder och kön. År 1968 - 2019
I statistikdatabasen kan du göra uttag av statistik för egna sammanställningar.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
AKU beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige.

Levnadsförhållanden (ULF/SILC)
Statistik över bland annat hälsa, fritidsaktiviteter, arbetsmiljö och sociala relatationer. 

Statistik från andra myndigheter

Statistik över antal bekräftade fall av covid-19 och antal personer som avlidit i sjukdomen hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats och på Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Du kan vända dig till vår presstjänst om du har frågor om statistik.