Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

9 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
PVI 2:a kvartalet 2020 2:a kvartalet 2020 Databas 2020-08-05 Statistiska centralbyrån
PVI Juni 2020 Juni 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-05 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI kvartal 2 2020 2:a kvartalet 2020 Databas 2020-08-20 Statistiska centralbyrån
PVI Juli 2020 Juli 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-08 Statistiska centralbyrån
PVI Augusti 2020 Augusti 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-06 Statistiska centralbyrån
PVI 3:e kvartalet 2020 3:e kvartalet 2020 Databas 2020-11-05 Statistiska centralbyrån
PVI September 2020 September 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-05 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI kvartal 3 2020 3:e kvartalet 2020 Databas 2020-11-19 Statistiska centralbyrån
PVI Oktober 2020 Oktober 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-07 Statistiska centralbyrån