Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

19 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Fordon Mars 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-04-04 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon Mars 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-04-04 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon April 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-05-03 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon April 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-05-03 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon Maj 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-06-02 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon Maj 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-06-02 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon Juni 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-07-04 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon Juni 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-07-04 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon Juli 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-08-02 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon Juli 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-08-02 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon Augusti 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-09-04 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon Augusti 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-09-04 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon September 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-10-03 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon September 2023 Databas
2023-10-03 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon Augusti 2023 Tabell och diagram
2023-10-03 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon Oktober 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-11-02 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon Oktober 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-11-02 Statistiska centralbyrån Trafikanalys
Fordon November 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-12-04 Trafikanalys Trafikanalys
Fordon November 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-12-04 Statistiska centralbyrån Trafikanalys