Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

9 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2020 Statistiknyhet 2020-08-11 Statistiska centralbyrån
Juli 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-08-20 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-15 Statistiska centralbyrån
2020 SM
Statistiknyhet
2020-10-06 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-10-15 Statistiska centralbyrån
September 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-15 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2020 Statistiknyhet 2020-10-27 Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-19 Statistiska centralbyrån
November 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-17 Statistiska centralbyrån