Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

12 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2018 Tabell och diagram 2020-04-23 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-05-14 Statistiska centralbyrån
2008-2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-05-19 Statistiska centralbyrån
2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-04 Statistiska centralbyrån
2003-2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-18 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-01 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-06 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
2008-2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-04 Statistiska centralbyrån
2008-2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-19 Statistiska centralbyrån
2018 Tabell och diagram 2020-12-03 Statistiska centralbyrån
1998-2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-11 Statistiska centralbyrån