Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskar

Senast uppdaterad: 2022-08-30

Antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskar i Sverige. Samtidigt ökar antalet människor som bor på dessa, visar ny statistik.

Vid utgången av 2020 hade Sverige 541 befolkade öar utan fastlandsförbindelse i form av bro eller tunnel. Det är en minskning med 37 öar sedan 2010.

– Vad vi kan se har det inte tillkommit några fastlandsförbindelser, så förändringarna beror på antalet folkbokförda invånare, säger Karin Hedeklint, expert på markanvändning på SCB.

Hon fortsätter:

– Det är en hyfsat jämn fördelning mellan öar som ökar respektive minskar sin befolkning. I registret har det tillkommit 100 nya befolkade öar samtidigt som 137 försvunnit på grund av minskad befolkning. Det ger en nettominskning på 37 öar.

Flest på Gotland

Mellan 2010 och 2020 ökade antalet folkbokförda invånare på svenska öar med närmare 4 000 personer.

– Gotland står för nästan tre fjärdedelar av den ökningen. Mellan 2010 och 2020 ökade befolkningen i länet med nästan 3 000 personer, säger Karin Hedeklint.

Stockholms och Västra Götalands län har många öar i både hav och inlandsvatten. I kombination med storstadsnära lägen ger det höga befolkningstal för öar utan fastlandsförbindelse. I slutet av 2020 bodde nästan 20 000 av befolkningen i Västra Götalands län på öar utan fastlandsförbindelse. Det är en ökning med nästan 490 personer sedan 2010.

I Stockholms län var nästan 9 000 personer folkbokförda på öar utan fastlandsförbindelse 2020, vilket ger en ökning på nästan 580 personer sedan 2010.

Öarna utan fastlandsförbindelse med störst befolkning

Ö-område Kommun Befolkning 2010 Befolkning 2020 Förändring mellan 2010 och 2020
Gotland Gotland 56 718 59 625 2 907
Hönö Öckerö 5 119 5 555 436
Öckerö Öckerö 3 494 3 570 76
Ljusterö Österåker 1 487 1 663 176
Donsö Göteborg 1 407 1 551 144
Björkö Öckerö 1 485 1 533 48
Rindö Vaxholm 1 072 1 522 450
Styrsö Göteborg 1 342 1 341 -1
Brännö och Galterö Göteborg 800 940 140
Adelsön Ekerö 764 774 10

Antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse har sedan 2010 minskat mest i Stockholms län, som också är det län med överlägset flest befolkade öar.

– Den största ökningen hade Norrbottens län, med ökning på fyra öar. De ökade även i länen Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Gotland.

Läs mer i statistiknyheten:

93 000 boende på öar utan fastlandsförbindelse

Fakta: Befolkade öar utan fastlandsförbindelse

Statistiken avser endast öar i Sverige som saknar fastlandsförbindelse via fast bro eller tunnel och som hade folkbokförda invånare vid referensåren 2010 eller 2020.

Samtliga Sveriges 21 län hade minst en befolkad ö utan fastlandsförbindelse vid utgången av 2020.

Stockholms hade län det största antalet med 236 öar. Därefter kom Västra Götalands län med 69 öar. Det följs av Östergötlands och Kalmar län med 45 respektive 36 befolkade öar vardera.

De flesta av Sveriges befolkade öar utan fastlandsförbindelse har en mycket liten befolkning. Av samtliga 541 öar hade 412 färre än tio invånare vid utgången av 2020.

Länkar

93 000 boende på öar utan fastlandsförbindelse

Tabeller i statistikdatabasen

Sverige fick över 100 nya naturreservat 2021

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB