Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Bus eller godis – här kan barnen knacka på flest dörrar

Senast uppdaterad: 2022-10-27

Bus eller godis? Varje år går utklädda barn runt i sina närområden och ställer frågan. Nu har SCB kartlagt var deras möjligheter att maxa godisbytet är störst.

En framgångsrik ”bus eller godis”-runda handlar mycket om kvantitet: hur många dörrar man hinner knacka på i jakt på sitt godis. I det avseendet skiljer sig förutsättningarna åt runt om landet.

I den här kartläggningen ingår Sveriges 1,2 miljoner barn i åldrarna 5 till 14 år samt landets fem miljoner bostäder med potentiella dörrar att knacka på.

– Om man tänker sig närområdet som en zon på 200 meter från varje barns adress så finns det i genomsnitt 177 bostäder för barnen att fråga om bus eller godis hos, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

– Fyra av tio barn i de aktuella åldrarna har mellan 50 och 250 potentiella dörrar att knacka på i sin närhet.

Så många bostäder har barnen i närområdet

Antal bostäder i närområdet Antal barn  Andel barn (%)
Upp till 20 194 561 16
20 till 49 148 917 12
50 till 99 260 889 21
100 till 249 267 072 21
250 till 499 184 250 15
500 till 999 143 425 11
1 000 och fler 49 672 4
Totalt 1 248 786 100

Barnen har i regel störst antal bostäder i sitt närområde i kommuner med täta stadsmiljöer. Statistiskt sett har ”bus eller godis”-jackpotten gått till barnen i Solna.

– Solna är den kommun i landet där barnen i genomsnitt har störst antal bostäder inom 200 meter, med 657 stycken. Därefter kommer Stockholm med 603 bostäder och Sundbyberg med 583, säger Stefan Svanström.

Totalt finns tolv kommuner där barnen i genomsnitt når över 200 bostäder i sitt närområde. Fem av dessa återfinns i Stockholms län och fyra i Skåne. Uppsala, Västra Götaland och Östergötland har en kommun vardera.

Högsta genomsnittliga antalet bostäder i närområdet

Kommun Bostäder i genomsnitt  i närområdet Barn 5–14 år Når upp till 50 bostäder (%) 50 till 99 bostäder (%) 100 till 249 bostäder (%) 250 till 499 bostäder (%) 500 och fler bostäder (%)
Solna 657 7 649 3 1 3 16 76
Stockholm 603 106 687 0 5 18 19 57
Sundbyberg 583 5 703 1 4 12 20 64
Malmö 446 41 635 2 9 22 15 51
Göteborg 367 63 772 7 14 19 24 36
Helsingborg 261 18 099 9 17 29 24 21
Landskrona 250 5 834 15 18 17 21 29
Järfälla 240 10 747 4 22 32 15 26
Uppsala 237 27 290 24 17 18 17 23
Lund 230 14 672 10 20 34 21 15

Antal_bostäder_i_medeltal_inom_200m_Karta_legend.png

Andra har det tuffare i jakten på fyllda godishinkar. I tio kommuner i landet når barnen i genomsnitt 30 bostäder eller färre.

– Lägst antal bostäder för bus eller godis i närområdet har barnen i Bergs kommun i Jämtlands län. Men ur ett ”bus eller godis”-perspektiv kan det kanske finnas en fördel av att det samtidigt finns färre barn där som konkurrerar om godiset, säger Stefan Svanström.

Lägsta genomsnittliga antalet bostäder i närområdet

Kommun Bostäder i genomsnitt i närområdet Barn  5–14 år Når upp till 50 bostäder (%) 50 till 99 bostäder (%) 100 till 249 bostäder (%) 250 till 499 bostäder (%) 500 och fler bostäder (%)
Torsås 30 738 75 17 7 0 0
Robertsfors 29 797 74 20 6 0 0
Ydre 26 385 84 9 6 0 0
Älvdalen 26 729 86 8 6 0 0
Gagnef 25 1 348 89 10 1 0 0
Ragunda 24 557 79 19 2 0 0
Orust 24 1 535 81 16 3 0 0
Nordanstig 23 1 086 84 11 5 0 0
Bjurholm 21 251 84 14 2 0 0
Berg 20 738 84 8 8 0 0

Ta del av statistik om samtliga kommuner (Excel)

Inom kommunerna finns det mindre delområden som kallas demografiska statistikområden (DeSO). I 329 sådana i Sverige har barnen chans att knacka på tusen bostäder eller fler i närområdet. Över hälften av dessa områden finns i Stockholms innerstad, där topp fem utgör olika delar av Södermalm.

I 20 kommuner finns det minst ett delområde där barnen har möjlighet att knacka på tusen dörrar eller fler i genomsnitt. I Göteborg har barnen i delar av Olivedal Kommendantsängen störst antal bostäder att kunna knacka på hos med 2 169 i genomsnitt. För Malmö är det i delar av RegSO-Möllevången öst med 1 696 bostäder.

I vårt kartverktyg går det att söka på vilka DeSO där barnen har störst antal bostäder i närområdet. Det går även att filtrera på antal barn för att exempelvis hitta områden med få barn men samtidigt många boende i närområdet. I kartverktyget kan du också se upplåtelseformerna för områdena.

Kartverktyg: Möjligheter för bus eller godis

Fakta: Om statistiken

I studien har barn i åldern 5–14 år summerats från registret över totalbefolkningen och kopplats till adresskoordinater från Lantmäteriets fastighetsregister. Med stöd av geografiska informationssystem har en zon om 200 meter skapats runt varje adresskoordinat.

Antalet bostäder har därefter summerats inom respektive zon. Totalt är det 1 883 individer vilka inte kunnat kopplas till en adress varför siffrorna på antalet barn per DeSO i enstaka fall kan skilja något.

Samtliga uppgifter avser 2021.

Statistiken för genomsnittliga antalet bostäder per barn är kopplad till SCB:s öppna geodata för Demografiska statistikområden (DeSO). DeSO delar in Sverige i 5 984 områden som har omkring 600 upp till 7 900 invånare.

Länkar

Ta del av statistik om samtliga kommuner (Excel)

Kartverktyg: Möjligheter för bus eller godis

DeSO med största antalet bostäder i närområdet per kommun

Bor du nära en galgbacke?

Spökplatser vanligare än vi tror

Ödekyrkogårdar närmare än du tror

Här hittar du statistiken om just din stadsdel

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB