Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Tomten raskar över våra julklingande gator

Senast uppdaterad: 2021-12-21

Tillhör du dem som bor på Jultomtestigen, Mistelvägen eller kanske Pepparkaksgränd? I Sverige har vi åtminstone 64 olika julklingande gatunamn. Här hittar du var i landet de finns, de där gatorna som slår an en särskild sträng hos tomten när han ska dela ut julklapparna.

Blir julstämningen extra hög om man får fira jul på Tomtebacken eller Staffan Stallares väg? Eller om man känner någon som bor på en julig adress så att man kan få skicka ett julkort dit?

Sådana frågor får vi aldrig veta svaret på. Däremot vet vi att vi i Sverige har åtminstone 64 julklingande gatunamn.

– Den absolut vanligaste gatan att bo på vars namn har en julkoppling, är Tomtebogatan. Nästan 3 000 personer i Sverige bor på en gata med det namnet och den förekommer i tolv av landets kommuner. Annars är Mistelvägen det vanligaste gatunamnet och återfinns i 23 av våra kommuner, säger Stefan Svanström, GIS-expert på SCB.

Topplista gator med boende på julklingande gator

Gata Antal boende Antal adresser Förekommer i antal kommuner
Tomtebogatan 2 977 237 12
Adventsvägen 939 40 3
Mistelvägen 903 348 23
Tomtegatan 652 207 12
Mistelgatan 589 197 8
Tomtebovägen 573 228 20
Julaftonsgatan 527 75 1
Tomtevägen 321 129 11
Tomtegränd 296 21 2
Julrosvägen 242 106 1
Tomtestigen 223 124 8
Tomtebergsvägen 190 67 2
Tomtebostigen 173 19 2
Mistelgången 129 41 2
Tomtebacken 89 58 3
Ottesångsvägen 88 29 2
Luciagatan 85 31 2
Pepparkaksgränd 67 29 1
Tomtehagsvägen 63 23 1
Tomteplatsen 61 13 1

Flest julklingande adresser

Flest antal julklingande gator finns i Stockholms kommun, nio olika. Därefter kommer Göteborg och Kalmar med vardera sex gator.

– Sett till antal boende på julgatorna ligger Stockholms och Göteborgs kommuner överst, men sedan är det ett litet hopp ner till Eskilstuna och därefter Västerås, säger Stefan Svanström.

Kommuner med julklingande gator i rött

Att Stockholm har i särklass flest boende på juladresser beror främst på den stora Tomtebogatan med sina 2 172 folkbokförda. Göteborg, som har näst flest boende totalt, har både Adventsvägen med 863 boende och Julaftonsgatan med 527 boende. Även Eskilstuna har en Tomtebogata, som bebos av 450 personer.

Topplista: Kommuner med boende på julklingande gator

Kommun Antal boende Antal adresser Antal gator i kommunen
Stockholm 2 533 211 9
Göteborg 1 531 184 6
Eskilstuna 450 47 2
Västerås 382 159 3
Borås 283 39 2
Helsingborg 226 78 4
Uppsala 220 74 1
Vänersborg 194 68 2
Växjö 188 21 2
Sollentuna 170 27 2
Sundsvall 167 14 2
Kalmar 157 72 6
Alingsås 147 27 4
Mora 144 23 1
Lerum 143 52 2
Västervik 129 77 1
Kävlinge 90 29 2
Karlstad 88 29 2
Lidingö 83 31 3
Nybro 83 30 2

 

Fakta: Källorna och statistiken

Uppgifterna i artikeln är hämtade från både det nationella lägenhetsregistret och registret över totalbefolkningen. Omkring 16 000 personer har inte varit möjliga att koppla till en gata med adress.

Totalt finns det 188 kommuner som saknar gator med julklingande namn. Förutom de 64 gator vi tagit med här, som har direkt anknytning till julen, finns det flera som hamnade strax utanför denna lista. I de fallen kan betydelsen av namnet vara bredare, som exempelvis Rudolfs gata och Rengränd. Men även Staffansvägen, Tre kungars väg och Nissevägen lämnades utanför.

Antalet gator eller vägar med en eller flera adresser är 399 175 i hela landet. Ofta används gata i stället för väg i en mer stadsbetonad miljö. Men de som förr benämndes som vägar kan i dag vara gatuliknande till karaktären och båda är vanligt förekommande.

Samtliga uppgifter avser 2019-12-31.

Länkar

Julklingande gator per kommun

Vanligaste julklingande gatorna i landet

Antal boende på julklingande gator per kommun

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Text- och innehållsansvariga