Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Skolstängning kan påverka 115 000 vårdanställda

Senast uppdaterad: 2020-03-17

Regeringen förbereder en stängning av landets grundskolor och förskolor för att stoppa spridningen av coronaviruset. Det skulle påverka drygt 115 000 personer som arbetar inom vården, enligt statistik från SCB.

Sveriges samtliga gymnasie- och vuxenutbildningar uppmanas av regeringen att gå över till distansundervisning. Nästa åtgärd kan komma att påverka yngre barn och deras föräldrar, meddelade statsminister Stefan Löfven (S) vid en pressträff på tisdagen.

– Vi kan i ett senare skede komma att behöva stänga förskolor och skolor, vilket därför förbereds, sade Stefan Löfven enligt TT.

Om det sker måste omsorgen för barn till föräldrar som arbetar med samhällsviktiga funktioner säkras, så att de inte behöver vara hemma. Enligt siffror från statistikmyndigheten SCB:s yrkesregister har drygt 115 000 vårdanställda i Sverige barn mellan 0 och 12 år. Det motsvarar nästan en tredjedel av alla som jobbar inom vården.

Statistiken är från 2018 och i den ingår specialistläkare, övriga läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor. Andelen personer med barn i det aktuella åldersspannet är störst i gruppen övriga läkare: 46,9 procent.

Yrkesgrupp Antal personer Andel med barn 0-12 år Andel utan barn 0-12 år
Specialistläkare 25 147

36,6

63,4

Övriga läkare

17 118

46,9

53,1

Sjuksköterskor 103 289

33,0

67,0

Vårdbiträden 66 731

23,7

76,3

Undersköterskor

180 093

26,8

73,2

Totalt

392 378

29,4

70,6

Mer information

Statistik över andelen vårdanställda med barn i landets kommuner och län (xslx)

Etiketter