Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Personer i åldern 20–64 år ofrivilligt utan arbete, 2005–2017

PDF:
Hela publikationen (1365kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am110sm1802_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-05-31
Förfrågningar:

Daniel Samuelsson

010-479 49 78

daniel.samuelsson@scb.se

Li Parrilla Stoorhöök

010-479 44 98

li.stoorhook@scb.se