Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknadssituationen för flyktingar och flyktinganhöriga 2010–2018

Siffrorna i temarapporten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. 

 

PDF:
Hela publikationen (4551kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-am110sm1901_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-03-05
Förfrågningar:

Eric Hellsing

010-479 43 16

eric.hellsing@scb.se

Mikael Lundsten

010-479 41 85

mikael.lundsten@scb.se