Till innehåll på sidan

Bakgrundsfakta: Basic principles for Labour Force Surveys (LFS) and labour market statistics

Omslag

Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-am76br1101_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2011-06-22
Förfrågningar:

Elisabet Andersson

010-479 46 45

elisabet.andersson@scb.se