Till innehåll på sidan

Bakgrundsfakta: Flow Statistics from the Swedish Labour Force Survey

Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2005-am76st0505_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2005-12-05
Förfrågningar:

Monica Rennermalm

010-479 46 43

monica.rennermalm@scb.se

Jan Selén

010-479 49 39

jan.selen@scb.se