Till innehåll på sidan

Bakgrundsfakta: Rekryteringsstatistik från Arbetskraftsundersökning (AKU)

Omslag

Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-am76br1002_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2010-12-09
Förfrågningar:

Katja Olofsson

010-479 48 07

katja.olofsson@scb.se