Till innehåll på sidan

Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1119kb)
Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-am76br1602_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-06-22
Förfrågningar:

Peter Beijron

010-479 40 06

peter.beijron@scb.se