Till innehåll på sidan

Unga som varken arbetar eller studerar (NEET), kvartal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se