Till innehåll på sidan

Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka

Arbetade timmar (miljoner) för samtliga sysselsatta, 15-74 år, säsongrensade och utjämnade värden

Tidsserie över arbetade timmar, 15-74 år

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Storleken på tidsseriebrottet är ännu inte fastställt och jämförelser av statistiken avseende 2021 mot föregående år avrådes. Arbetet med eventuell länkning förväntas vara klart i slutet av 2021. Se mer information på www.scb.se/aku.

Mer om statistiken

Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se