Till innehåll på sidan

Arbetslöshetstalet

Procent av arbetskraften, 15-74 år, säsongrensade och utjämnade värden

Tidsserie över arbetslöshetstalet, 15-74 år

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Storleken på tidsseriebrottet är ännu inte fastställt och jämförelser av statistiken avseende 2021 mot föregående år avrådes. Arbetet med eventuell länkning förväntas vara klart i slutet av 2021. Se mer information på www.scb.se/aku.

Definitioner och förklaringar

Arbetslöshetstalet anger andelen arbetslösa personer av de i arbetskraften i åldern 15-74 år. En arbetslös person är en person som var utan arbete under en viss vecka (referensveckan) men som aktivt sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunnat börja arbeta inom 14 dagar från referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat börja arbeta inom 14 dagar från referensveckans slut.

Mer om statistiken

Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se