Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, juli 2020

Arbetskostnadsindex i juli

Statistiknyhet från SCB 2020-09-30 9.30

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 128,8 för arbetare och 137,5 för tjänstemän i juli 2020. Arbetskraftskostnaden i juli 2020 minskade med 0,1 procent för arbetare och ökade med 2,5 procent för tjänstemän jämfört med samma månad 2019.

Arbetskostnaderna påverkas nedåt av att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader. Detta påverkar alla företag, men får större påverkan inom vissa branscher och påverkar index för arbetarna mer än index för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i juli 2020 baseras på preliminära indextal i båda perioderna.

Nästa publiceringstillfälle

2020-10-29 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Löner och Sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se

E-post
aki@scb.se