Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, mars 2020

Arbetskraftskostnaderna i mars

Statistiknyhet från SCB 2020-05-29 9.30

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 124,2 för arbetare och 133,8 för tjänstemän i mars 2020. Arbetskraftskostnaden i mars 2020 minskade med 3,5 procent för arbetare och ökade med 0,6 procent för tjänstemän jämfört med samma månad 2019.

Arbetskostnaderna har påverkats nedåt av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Detta påverkar alla företag men får större påverkan inom vissa branscher och påverkar index för arbetarna mer än index för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i mars 2020 baseras på preliminära indextal i båda perioderna.

Nästa publiceringstillfälle

2020-06-30 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Löner och Sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se

E-post
aki@scb.se