Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under juli 2020

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 314,02 15,32 62,08 3,42 36,36 431,21
B–E 225,12 10,99 44,44 2,45 25,98 308,97
B+C 225,27 10,99 44,47 2,46 26,00 309,18
C 223,28 10,90 44,08 2,43 25,77 306,45
25–30, 33 220,24 10,75 43,48 2,40 25,42 302,28
D 242,62 11,84 47,87 2,64 27,97 332,95
E 214,81 10,48 42,30 2,34 24,70 294,63
F 231,64 11,30 45,70 2,52 26,71 317,87
G 202,25 9,87 39,97 2,20 23,38 277,68
G+I 195,26 9,53 38,60 2,13 22,59 268,11
H 206,45 10,07 40,53 2,25 23,56 282,86
H+J 206,31 10,07 40,50 2,25 23,54 282,67
I 174,22 8,50 34,48 1,90 20,21 239,30
K–N 197,43 9,63 38,89 2,15 22,72 270,84
L 194,42 9,49 38,14 2,12 22,16 266,33
N 196,49 9,59 37,84 2,14 21,56 267,62
P–S 190,85 9,31 37,56 2,08 21,89 261,69
Q 195,54 9,54 38,44 2,13 22,41 268,06
R 181,50 8,86 35,79 1,98 20,91 249,03
S 180,48 8,81 35,52 1,97 20,70 247,47
B–S exkl. O 209,41 10,22 41,30 2,28 24,12 287,34

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se