Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under maj 2020

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 321,92 15,71 60,33 3,51 33,29 434,75
B–E 228,84 11,17 39,50 2,49 19,57 301,56
B+C 228,97 11,17 39,59 2,50 19,60 301,83
C 226,90 11,07 39,14 2,47 19,33 298,91
25–30, 33 221,82 10,82 38,26 2,42 18,90 292,22
D 252,50 12,32 45,58 2,75 23,99 337,13
E 219,14 10,69 36,18 2,39 16,74 285,14
F 232,58 11,35 34,52 2,54 13,05 294,03
G 207,46 10,12 34,02 2,26 15,56 269,43
G+I 201,30 9,82 31,68 2,19 13,47 258,47
H 207,93 10,15 34,89 2,27 16,53 271,76
H+J 207,71 10,14 34,75 2,26 16,41 271,27
I 180,01 8,78 24,73 1,96 7,72 223,21
K–N 200,25 9,77 33,96 2,18 16,38 262,55
L 199,61 9,74 31,08 2,18 12,95 255,56
N 198,92 9,71 34,20 2,17 16,81 261,80
P–S 194,71 9,50 32,34 2,12 15,11 253,78
Q 199,60 9,74 35,33 2,18 18,08 264,93
R 188,95 9,22 28,78 2,06 11,53 240,53
S 182,58 8,91 26,78 1,99 9,86 230,12
B–S exkl. O 213,22 10,41 34,84 2,32 15,84 276,63

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se