Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för arbetare under juni 2021

Arbetskraftskostnader för arbetare, privat sektor, kronor per timme

Bransch Summa lön
för arbetad
och ej
arbetad tid
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 330,39 16,39 62,91 3,60 35,38 448,66
B–E 237,26 11,77 45,77 2,59 26,07 323,45
B+C 237,34 11,77 45,78 2,59 26,08 323,57
C 235,12 11,66 45,35 2,56 25,86 320,56
25–30, 33 230,28 11,42 44,42 2,51 25,33 313,96
D 255,92 12,69 49,62 2,79 28,46 349,49
E 228,19 11,32 43,72 2,49 24,74 310,45
F 242,89 12,05 46,12 2,65 25,87 329,58
G 214,59 10,64 39,96 2,34 21,87 289,40
G+I 207,09 10,27 38,31 2,26 20,83 278,76
H 216,38 10,73 41,50 2,36 23,50 294,47
H+J 215,99 10,71 41,43 2,35 23,44 293,92
I 183,04 9,08 33,11 2,00 17,52 244,74
K–N 204,81 10,16 39,16 2,23 22,10 278,45
L 208,71 10,35 40,20 2,27 22,90 284,43
N 202,42 10,04 38,58 2,21 21,74 274,99
P–S 200,20 9,93 38,06 2,18 21,34 271,71
Q 206,17 10,23 39,21 2,25 22,02 279,88
R 191,85 9,52 35,86 2,09 19,70 259,01
S 190,72 9,46 36,50 2,08 20,62 259,37
B–S exkl. O 220,43 10,93 41,86 2,40 23,45 299,08

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se