Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under juni 2021

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 48 273 7 101 9 519 1 487 5 556 71 937
B–E 48 111 7 077 9 473 1 482 5 523 71 666
B+C 48 559 7 143 9 561 1 496 5 579 72 338
C 48 563 7 144 9 562 1 496 5 580 72 344
25–30, 33 49 100 7 223 9 668 1 512 5 642 73 144
D 45 672 6 718 8 979 1 407 5 234 68 010
E 44 503 6 546 8 745 1 371 5 087 66 251
F 49 339 7 258 9 739 1 520 5 694 73 549
G 44 398 6 531 8 711 1 367 5 061 66 068
G+I 44 097 6 487 8 652 1 358 5 027 65 621
H 38 492 5 662 7 568 1 186 4 407 57 315
H+J 46 426 6 829 9 137 1 430 5 325 69 147
I 39 148 5 759 7 669 1 206 4 447 58 229
J 49 575 7 292 9 756 1 527 5 686 73 837
K 55 210 8 121 10 849 1 700 6 316 82 196
K–N 46 767 6 879 9 180 1 440 5 336 69 603
L 45 937 6 757 8 995 1 415 5 209 68 313
M 47 175 6 939 9 289 1 453 5 425 70 281
N 36 893 5 427 7 131 1 136 4 077 54 664
P 36 329 5 344 7 084 1 119 4 087 53 963
P–S 38 763 5 702 7 559 1 194 4 369 57 586
Q 40 596 5 972 7 932 1 250 4 595 60 346
R 36 460 5 363 7 069 1 123 4 054 54 069
S 40 168 5 909 7 845 1 237 4 535 59 694
B–S exkl. O 45 364 6 673 8 910 1 397 5 181 67 525

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se