Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under maj 2020

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 47 716 7 296 9 138 1 751 5 163 71 063
B–E 46 223 7 067 8 450 1 696 4 521 67 957
B+C 46 671 7 136 8 527 1 713 4 560 68 606
C 46 657 7 134 8 520 1 712 4 549 68 572
25–30, 33 46 937 7 177 8 571 1 723 4 576 68 983
D 43 995 6 727 8 104 1 615 4 382 64 822
E 41 956 6 415 7 590 1 540 4 007 61 507
F 46 872 7 167 8 034 1 720 3 942 67 735
G 42 333 6 473 7 163 1 554 3 437 60 960
G+I 42 050 6 429 7 031 1 543 3 314 60 367
H 37 102 5 673 6 686 1 362 3 514 54 336
H+J 44 412 6 791 7 941 1 630 4 130 64 904
I 37 672 5 760 5 511 1 383 2 015 52 341
J 47 484 7 260 8 466 1 743 4 378 69 331
K 53 135 8 124 10 048 1 950 5 606 78 863
K–N 44 844 6 857 7 884 1 646 4 014 65 244
L 43 412 6 638 7 272 1 593 3 438 62 353
M 45 037 6 886 7 760 1 653 3 833 65 169
N 35 251 5 390 6 123 1 294 3 060 51 117
P 34 560 5 284 5 640 1 268 2 561 49 314
P–S 37 332 5 708 6 212 1 370 2 912 53 534
Q 39 420 6 027 6 871 1 447 3 445 57 210
R 36 001 5 505 5 512 1 321 2 225 50 563
S 38 243 5 847 5 974 1 404 2 505 53 972
B–S exkl. O 43 437 6 642 7 597 1 594 3 831 63 101

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se