Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under juli 2020

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 46 859 7 165 9 259 1 720 5 417 70 420
B–E 46 286 7 077 9 132 1 699 5 337 69 531
B+C 46 806 7 157 9 235 1 718 5 397 70 312
C 46 805 7 156 9 235 1 718 5 397 70 310
25–30, 33 47 238 7 223 9 320 1 734 5 447 70 961
D 43 511 6 653 8 585 1 597 5 017 65 362
E 42 048 6 429 8 300 1 543 4 852 63 173
F 46 706 7 141 9 224 1 714 5 395 70 180
G 42 208 6 454 8 340 1 549 4 883 63 434
G+I 41 958 6 415 8 291 1 540 4 850 63 054
H 36 906 5 643 7 285 1 354 4 263 55 451
H+J 44 421 6 792 8 778 1 630 5 140 66 760
I 37 865 5 790 7 456 1 390 4 354 56 854
J 47 586 7 276 9 403 1 746 5 506 71 517
K 52 951 8 096 10 468 1 943 6 132 79 591
K–N 45 061 6 890 8 891 1 654 5 196 67 691
L 43 642 6 673 8 589 1 602 5 006 65 511
M 45 364 6 936 8 950 1 665 5 235 68 150
N 35 402 5 413 6 967 1 299 4 061 53 142
P 34 669 5 301 6 806 1 272 3 959 52 007
P–S 37 324 5 707 7 327 1 370 4 262 55 990
Q 39 303 6 009 7 715 1 442 4 484 58 955
R 35 971 5 500 7 083 1 320 4 137 54 010
S 38 108 5 827 7 473 1 399 4 337 57 143
B–S exkl. O 43 492 6 650 8 581 1 596 5 015 65 334

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se