Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med april 2019 till och med april 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Apr[1] Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
B–S exkl. O Totalt 41 800 41 970 41 900 41 860 41 660 41 990 42 170 42 260 42 320 42 570 42 580 42 600 42 560
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 540 46 980 46 320 46 410 45 730 46 310 46 340 46 840 46 750 46 580 46 400 46 220 45 940
C Tillverkningsindustri 45 650 45 780 45 580 45 550 45 410 45 740 45 870 46 000 45 980 45 920 46 000 45 880 45 730
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 660 45 790 45 590 45 560 45 410 45 750 45 880 46 010 45 990 45 930 46 010 45 880 45 730
25–30+33 Verkstadsindustri 46 050 46 270 46 040 46 090 45 980 46 240 46 330 46 510 46 480 46 480 46 610 46 350 46 120
D El-, gas- och värmeverk 43 240 43 150 42 990 42 790 42 690 43 120 43 270 43 310 43 530 43 130 43 050 43 050 43 100
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 41 140 41 520 41 470 41 090 41 030 41 210 41 220 41 300 41 380 41 070 41 090 41 180 41 120
F Byggindustri 43 930 44 030 43 960 43 870 43 750 44 100 44 310 44 410 44 230 44 080 43 920 43 690 44 100
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 740 40 990 41 040 40 820 40 630 40 850 40 920 40 960 41 000 41 370 41 390 41 480 41 400
H Transport- och magasineringsföretag 35 640 35 960 35 820 35 830 35 280 35 730 36 040 36 190 36 320 36 630 36 450 36 450 36 360
I Hotell och restauranger 36 390 36 400 36 670 36 730 36 650 36 820 36 910 37 020 37 000 37 290 37 350 37 000 36 860
J Informations- och kommunikationsföretag 45 900 46 010 45 860 45 810 45 510 45 840 46 170 46 270 46 360 46 700 46 760 46 750 46 810
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 50 180 50 250 50 010 49 910 49 680 50 060 50 280 50 300 50 290 51 130 51 310 51 630 51 280
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 890 42 520 42 380 42 240 42 010 42 100 42 320 42 580 42 550 41 640 41 730 42 560 42 590
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 43 170 43 330 43 450 43 370 43 270 43 430 43 490 43 570 43 670 44 690 44 630 44 660 44 650
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 330 34 700 34 410 34 360 34 870 34 970 35 160 35 070 35 300 34 810 34 840 34 710 34 660
P Utbildningsväsendet 33 110 33 170 33 110 33 200 33 030 33 850 33 910 33 880 33 680 33 890 34 160 34 240 34 260
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 37 600 37 780 37 780 38 130 37 610 38 040 38 320 38 530 38 610 39 150 38 970 38 920 38 840
R Enheter för kultur, nöje och fritid 34 200 34 450 34 740 34 790 34 730 34 750 34 890 35 130 35 190 35 680 35 770 35 640 35 580
S Andra serviceföretag 37 470 37 530 37 400 37 310 37 170 37 360 37 670 37 730 37 960 38 020 37 890 37 720 37 600

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30