Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med juni 2019 till och med juni 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Jun[1] Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
B–S exkl. O Totalt 41 900 41 870 41 660 41 990 42 180 42 260 42 320 42 590 42 610 42 620 42 620 42 640 42 620
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 320 46 410 45 730 46 310 46 340 46 840 46 750 46 990 46 800 46 610 46 510 46 880 46 580
C Tillverkningsindustri 45 580 45 550 45 410 45 740 45 870 46 000 45 980 45 920 46 010 46 000 45 900 45 730 45 580
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 590 45 560 45 410 45 750 45 880 46 010 45 990 45 930 46 020 46 010 45 900 45 750 45 600
25–30+33 Verkstadsindustri 46 040 46 090 45 980 46 240 46 340 46 520 46 480 46 480 46 620 46 570 46 420 46 140 46 070
D El-, gas- och värmeverk 42 990 42 790 42 690 43 120 43 270 43 310 43 530 43 140 43 070 43 070 43 250 43 380 43 050
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 41 470 41 090 41 040 41 210 41 220 41 300 41 380 41 140 41 080 41 180 41 120 40 880 41 480
F Byggindustri 44 020 43 930 43 810 44 160 44 380 44 480 44 300 44 290 44 170 43 960 44 380 44 450 44 280
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 040 40 820 40 630 40 850 40 920 40 960 41 000 41 380 41 390 41 470 41 330 41 330 41 310
H Transport- och magasineringsföretag 35 820 35 830 35 280 35 730 36 040 36 190 36 320 36 630 36 450 36 460 36 360 36 430 36 390
I Hotell och restauranger 36 670 36 730 36 650 36 820 36 910 37 020 37 000 37 280 37 310 37 020 36 930 37 190 37 120
J Informations- och kommunikationsföretag 45 860 45 810 45 510 45 840 46 170 46 270 46 360 46 650 46 730 46 730 46 840 46 850 46 730
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 50 010 49 910 49 680 50 060 50 280 50 300 50 290 51 300 51 490 51 450 51 420 51 200 51 220
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 42 380 42 240 42 010 42 100 42 320 42 580 42 550 41 690 41 780 42 600 42 650 42 840 43 160
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 43 440 43 370 43 270 43 430 43 490 43 570 43 670 44 700 44 650 44 680 44 700 44 530 44 600
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 410 34 360 34 870 34 970 35 160 35 080 35 310 34 830 34 860 34 720 34 660 34 810 34 870
P Utbildningsväsendet 33 110 33 210 33 030 33 860 33 920 33 890 33 690 33 870 34 150 34 230 34 270 34 450 34 390
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 37 780 38 130 37 610 38 040 38 320 38 530 38 610 39 150 38 970 38 930 38 880 39 160 39 210
R Enheter för kultur, nöje och fritid 34 730 34 780 34 730 34 750 34 890 35 130 35 180 35 710 35 800 35 720 35 680 35 850 35 850
S Andra serviceföretag 37 400 37 310 37 170 37 360 37 670 37 730 37 960 38 020 37 890 37 750 37 680 37 800 37 720

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30