Till innehåll på sidan

Lönespridning efter sektor och kön 2020

Kronor

Sektor   Percentil
    10 25 50 75 90 Genomsnittlig månadslön
Samtliga Kvinnor 23 400 26 700 31 200 38 200 47 300 34 200
  Män 24 500 28 100 33 700 42 000 55 000 37 900
  Totalt 23 900 27 400 32 400 40 000 51 200 36 100
  % Kv lön 96 95 93 91 86 90
Primärkommunal Kvinnor 23 700 26 700 30 700 35 900 41 600 32 000
  Män 23 300 26 400 30 700 36 900 43 700 32 600
  Totalt 23 600 26 700 30 700 36 000 42 100 32 200
  % Kv lön 102 101 100 97 95 98
Regioner Kvinnor 25 700 28 700 33 900 40 600 49 900 37 100
  Män 25 900 30 300 38 100 50 800 81 000 45 200
  Totalt 25 800 29 000 34 600 42 400 56 800 38 900
  % Kv lön 100 95 89 80 62 82
Statlig Kvinnor 27 400 30 300 35 800 44 000 52 700 38 600
  Män 27 500 31 300 38 500 47 300 58 000 41 100
  Totalt 27 500 30 700 37 000 45 600 55 300 39 800
  % Kv lön 100 97 93 93 91 94
Offentlig Kvinnor 24 400 27 500 31 800 37 900 45 000 34 000
  Män 24 400 28 100 33 600 42 000 53 000 37 200
  Totalt 24 400 27 700 32 200 38 900 47 200 34 900
  % Kv lön 100 98 95 90 85 91
Privat, arbetare Kvinnor 21 500 23 800 26 600 29 800 34 000 27 300
  Män 23 300 26 200 29 900 34 200 38 200 30 500
  Totalt 22 500 25 100 28 700 33 000 37 100 29 400
  % Kv lön 92 91 89 87 89 90
Privat, tjänstemän Kvinnor 26 000 30 400 36 600 45 200 58 000 40 300
  Män 28 900 34 800 42 900 54 000 69 700 47 600
  Totalt 27 400 32 400 40 000 50 100 65 000 44 400
  % Kv lön 90 87 85 84 83 85

Definitioner och förklaringar

% Kv lön Kvinnors lön i procent av mäns lön

Percentiler

Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:

  • 10:e percentilen 10 procent
  • 25:e percentilen 25 procent
  • 50:e percentilen 50 procent
  • 75:e percentilen 75 procent
  • 90:e percentilen 90 procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?