Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2021

Kronor

        Månadslön
SSYK Yrke Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 629 500 27 400 31 500 36 900 32 900
    Män 202 200 27 100 31 500 37 700 33 400
    Totalt 831 700 27 300 31 500 37 000 33 000
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet nivå 2 Kvinnor 890 48 000 53 700 59 900 54 200
    Män 1 400 43 800 49 300 56 200 50 400
    Totalt 2 300 45 200 51 100 57 900 51 900
1412 Rektorer, nivå 2 Kvinnor 6 300 49 500 53 100 56 900 53 700
    Män 2 300 50 800 54 400 58 000 54 900
    Totalt 8 600 49 900 53 500 57 200 54 000
1422 Förskolechefer, nivå 2 Kvinnor 2 600 45 600 49 100 52 700 49 400
    Män 130 45 500 50 500 54 000 50 000
    Totalt 2 700 45 600 49 100 52 700 49 500
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Kvinnor 2 000 46 700 49 500 52 900 50 100
    Män 440 46 000 49 300 52 600 49 300
    Totalt 2 400 46 600 49 500 52 900 50 000
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Kvinnor 6 700 42 600 45 900 49 000 46 000
    Män 1 100 42 700 45 400 47 800 45 400
    Totalt 7 800 42 600 45 700 48 800 45 900
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 2 500 40 600 45 500 50 300 46 100
    Män 1 800 40 200 46 000 51 400 46 800
    Totalt 4 300 40 500 45 700 50 900 46 300
2163 Planeringsarkitekter m.fl. Kvinnor 1 600 37 800 42 100 47 000 42 900
    Män 970 37 000 41 900 47 000 42 900
    Totalt 2 600 37 500 42 000 47 000 42 900
2182 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kvinnor 2 100 33 900 36 300 38 600 36 400
    Män 880 34 400 36 700 39 000 36 900
    Totalt 3 000 34 000 36 400 38 700 36 500
2221 Grundutbildade sjuksköterskor Kvinnor 3 000 35 500 38 800 42 600 39 500
    Män 360 36 100 39 900 43 600 40 200
    Totalt 3 300 35 600 38 900 42 800 39 600
2227 Geriatriksjuksköterskor Kvinnor 6 800 36 100 39 200 42 300 39 600
    Män 780 36 500 39 700 43 600 40 500
    Totalt 7 600 36 100 39 200 42 500 39 700
2233 Skolsköterskor Kvinnor 3 200 38 700 40 200 42 100 40 600
    Män 40 37 200 39 000 41 000 39 100
    Totalt 3 200 38 700 40 200 42 100 40 600
2272 Sjukgymnaster Kvinnor 1 600 33 600 35 800 37 600 35 700
    Män 460 32 800 35 200 37 200 35 100
    Totalt 2 100 33 400 35 600 37 500 35 500
2273 Arbetsterapeuter Kvinnor 2 900 33 000 35 100 37 000 35 100
    Män 260 31 800 33 700 36 000 33 900
    Totalt 3 200 33 000 35 000 37 000 35 000
2320 Lärare i yrkesämnen Kvinnor 3 200 36 500 39 100 41 700 39 100
    Män 4 100 36 000 38 800 41 500 38 800
    Totalt 7 300 36 200 39 000 41 600 38 900
2330 Gymnasielärare Kvinnor 11 900 37 300 40 100 43 000 40 100
    Män 8 400 36 900 39 800 43 000 39 800
    Totalt 20 300 37 100 40 000 43 000 40 000
2341 Grundskollärare Kvinnor 67 400 33 700 37 500 41 100 37 200
    Män 22 800 31 500 36 600 40 500 36 000
    Totalt 90 200 33 200 37 300 41 000 36 900
2342 Fritidspedagoger Kvinnor 10 000 28 200 32 700 35 400 31 700
    Män 4 500 26 000 31 600 34 800 30 600
    Totalt 14 500 27 500 32 400 35 200 31 400
2343 Förskollärare Kvinnor 50 300 31 100 33 300 35 900 33 100
    Män 2 100 29 800 32 700 35 400 31 900
    Totalt 52 400 31 100 33 300 35 900 33 100
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. Kvinnor 9 700 40 100 42 500 45 000 42 500
    Män 880 39 100 41 800 44 500 41 700
    Totalt 10 600 40 000 42 500 45 000 42 500
2352 Studie- och yrkesvägledare Kvinnor 2 200 34 100 36 500 38 700 36 400
    Män 400 33 000 35 900 38 200 35 600
    Totalt 2 600 34 000 36 400 38 600 36 300
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 9 400 27 000 32 500 36 400 31 900
    Män 5 000 28 000 32 100 34 900 31 500
    Totalt 14 400 27 200 32 400 35 900 31 800
2412 Controller Kvinnor 3 000 37 500 41 300 45 600 41 900
    Män 1 200 38 500 42 800 48 300 44 000
    Totalt 4 200 37 900 41 700 46 400 42 500
2421 Lednings- och organisationsutvecklare Kvinnor 5 000 38 700 43 000 47 400 43 400
    Män 2 000 39 700 44 400 49 600 45 400
    Totalt 7 000 39 000 43 400 48 000 44 000
2422 Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 10 300 33 000 36 600 41 300 37 700
    Män 3 900 34 000 38 300 44 000 39 500
    Totalt 14 300 33 200 37 000 42 000 38 200
2423 Personal- och HR-specialister Kvinnor 2 900 35 900 40 000 44 000 40 300
    Män 470 36 800 40 800 45 400 41 400
    Totalt 3 400 36 000 40 000 44 200 40 500
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 1 900 35 000 38 500 42 200 38 900
    Män 650 35 000 38 100 42 000 38 900
    Totalt 2 500 35 000 38 500 42 100 38 900
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 1 400 36 200 40 000 44 500 40 700
    Män 1 800 37 200 42 000 47 200 42 600
    Totalt 3 200 36 700 41 000 46 000 41 800
2622 Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 3 700 31 300 33 000 35 000 33 300
    Män 860 30 900 32 700 35 000 33 100
    Totalt 4 500 31 100 33 000 35 000 33 300
2661 Socialsekreterare Kvinnor 17 500 33 600 36 400 39 500 36 800
    Män 2 900 33 000 35 800 38 800 36 200
    Totalt 20 300 33 500 36 300 39 500 36 700
2662 Kuratorer Kvinnor 3 900 35 000 37 000 39 200 37 100
    Män 630 34 600 37 000 39 300 37 000
    Totalt 4 500 35 000 37 000 39 200 37 100
2663 Biståndsbedömare m.fl. Kvinnor 4 700 32 600 35 000 37 500 35 100
    Män 460 32 000 34 800 37 200 34 800
    Totalt 5 200 32 600 35 000 37 400 35 100
2669 Övriga yrken inom socialt arbete Kvinnor 3 900 31 300 33 500 36 000 33 500
    Män 1 800 30 100 32 800 35 500 32 500
    Totalt 5 700 31 000 33 300 35 800 33 200
3112 Ingejörer och tekniker inom bygg och anläggning Kvinnor 1 400 37 500 41 700 46 400 42 600
    Män 2 300 38 300 42 800 47 200 43 300
    Totalt 3 600 38 000 42 300 47 000 43 000
3343 Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. Kvinnor 2 900 29 800 32 000 34 700 32 700
    Män 450 28 900 32 000 36 700 33 400
    Totalt 3 300 29 700 32 000 34 900 32 800
3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. Kvinnor 990 35 400 38 000 41 300 38 600
    Män 1 400 36 600 39 700 44 000 40 600
    Totalt 2 400 36 000 39 000 42 900 39 800
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 4 800 30 200 32 600 35 000 32 800
    Män 2 300 30 100 32 600 35 200 32 800
    Totalt 7 100 30 200 32 600 35 100 32 800
3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl. Kvinnor 1 300 25 400 27 600 29 800 28 300
    Män 860 25 000 27 000 29 300 27 500
    Totalt 2 100 25 300 27 400 29 600 27 900
3423 Fritidsledare m.fl. Kvinnor 4 600 26 200 28 500 31 000 28 700
    Män 4 300 26 200 28 600 31 000 28 700
    Totalt 8 800 26 200 28 600 31 000 28 700
3511 Drifttekniker, IT Kvinnor 380 30 600 33 000 36 500 33 900
    Män 2 400 30 200 33 400 37 200 34 000
    Totalt 2 800 30 300 33 300 37 100 34 000
4111 Ekonomiassistenter m.fl. Kvinnor 1 900 29 700 31 200 33 000 31 500
    Män 160 29 000 30 600 33 000 31 500
    Totalt 2 000 29 700 31 200 33 000 31 500
4112 Löne- och personaladministratörer Kvinnor 3 000 29 300 31 000 33 000 31 300
    Män 200 28 500 30 500 32 700 31 100
    Totalt 3 200 29 300 30 900 33 000 31 300
4116 Skolassistenter m.fl. Kvinnor 4 600 29 500 31 100 33 200 31 500
    Män 320 28 800 31 100 34 000 31 800
    Totalt 4 900 29 500 31 100 33 200 31 600
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 9 400 28 900 30 700 32 800 31 000
    Män 1 800 27 500 30 200 33 300 30 800
    Totalt 11 200 28 700 30 600 32 900 31 000
4410 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor 1 500 25 600 27 800 29 300 27 600
    Män 390 24 700 26 800 29 000 26 800
    Totalt 1 900 25 500 27 600 29 300 27 400
5120 Kockar och kallskänkor Kvinnor 11 400 26 800 28 100 29 500 28 200
    Män 3 600 26 900 28 600 30 500 28 800
    Totalt 15 000 26 800 28 100 29 700 28 400
5152 Fastighetsskötare Kvinnor 720 25 000 27 700 29 800 27 500
    Män 7 300 26 600 28 500 30 600 28 600
    Totalt 8 000 26 500 28 500 30 500 28 500
5311 Barnskötare Kvinnor 58 700 23 100 25 400 27 700 25 500
    Män 6 000 21 900 23 900 26 500 24 400
    Totalt 64 700 23 000 25 200 27 600 25 400
5312 Elevassistenter m.fl. Kvinnor 20 200 23 700 26 100 28 300 26 200
    Män 11 400 23 100 25 400 27 800 25 700
    Totalt 31 700 23 500 26 000 28 100 26 100
5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Kvinnor 93 100 28 300 30 400 32 700 30 600
    Män 12 100 27 200 29 200 31 700 29 600
    Totalt 105 200 28 100 30 300 32 600 30 500
5330 Vårdbiträden Kvinnor 41 200 24 100 26 300 28 800 26 600
    Män 18 700 24 000 26 000 28 400 26 300
    Totalt 59 900 24 100 26 200 28 700 26 500
5341 Skötare Kvinnor 3 700 28 400 30 300 32 500 30 500
    Män 1 700 28 300 30 400 33 000 30 700
    Totalt 5 400 28 300 30 300 32 700 30 600
5342 Vårdare, boendestödjare Kvinnor 44 000 27 700 30 000 32 700 30 200
    Män 15 700 27 000 29 500 32 200 29 600
    Totalt 59 700 27 500 29 900 32 600 30 000
5343 Personliga assistenter Kvinnor 10 700 27 500 30 400 33 100 30 300
    Män 3 500 27 300 30 100 32 700 30 000
    Totalt 14 200 27 500 30 300 33 000 30 200
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal Kvinnor 2 500 24 600 27 600 30 200 27 600
    Män 880 23 900 26 200 29 100 26 600
    Totalt 3 400 24 400 27 100 29 900 27 400
5411 Brandmän Kvinnor 300 30 700 31 900 33 300 32 300
    Män 4 900 31 800 33 700 36 000 34 300
    Totalt 5 200 31 700 33 500 35 700 34 200
6113 Trädgårdsanläggare m.fl. Kvinnor 890 26 100 27 700 29 500 28 000
    Män 2 200 25 700 27 700 30 100 28 100
    Totalt 3 100 25 900 27 700 29 800 28 100
7114 Anläggningsarbetare Kvinnor 150 25 900 28 200 30 300 28 100
    Män 2 200 28 500 30 800 33 800 31 300
    Totalt 2 400 28 300 30 600 33 600 31 100
8191 Drifttekniker vid värme- och vattenverk Kvinnor 390 29 400 32 000 35 100 32 500
    Män 3 400 30 600 33 500 36 500 33 800
    Totalt 3 800 30 500 33 400 36 400 33 700
9111 Städare Kvinnor 11 000 23 600 25 100 26 300 25 000
    Män 1 800 22 800 24 100 25 600 24 300
    Totalt 12 900 23 500 24 900 26 300 24 900
9412 Restaurang- och köksbiträden m.fl. Kvinnor 10 900 23 500 25 100 26 500 25 100
    Män 1 500 22 500 24 100 25 800 24 400
    Totalt 12 400 23 400 25 000 26 400 25 000

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de kommunalanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?