Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön och lönespridning, arbetare privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2020. Kronor

      Timlön
SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Genom-snitt
  Samtliga Kvinnor 509 400 143,60 161,80 183,00 167,00
    Män 1 008 800 158,40 180,30 207,70 185,80
    Totalt 1 518 200 151,60 174,00 200,70 180,50
411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
421 Croupierer och inkasserare Kvinnor 400 150,70 159,00 174,20 162,30
    Män 400 159,70 179,30 204,60 189,00
    Totalt 800 153,90 166,50 190,70 172,80
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 4 200 148,50 161,30 175,40 165,00
    Män 1 500 152,80 166,60 177,90 169,40
    Totalt 5 700 149,40 163,20 175,40 166,10
432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. Kvinnor 18 200 150,00 163,90 186,80 169,80
    Män 65 000 152,40 168,00 191,60 174,10
    Totalt 83 200 151,70 167,40 190,30 173,20
441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
442 Brevbärare och postterminalarbetare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
443 Förtroendevalda Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor 2 300 179,50 194,70 212,30 193,10
    Män 2 600 186,60 203,10 218,80 200,20
    Totalt 4 900 182,60 199,20 216,90 196,90
512 Kockar och kallskänkor Kvinnor .. 138,70 157,00 177,70 166,80
    Män 10 800 152,40 168,70 184,70 170,60
    Totalt 19 400 147,30 164,10 182,70 168,90
513 Hovmästare, servitörer och bartendrar Kvinnor 12 800 143,70 161,20 170,20 160,80
    Män 8 400 145,40 165,50 180,00 168,90
    Totalt 21 200 144,20 162,60 173,50 163,90
514 Skönhets- och kroppsterapeuter Kvinnor 10 100 140,60 160,00 186,80 167,80
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt 11 700 141,00 160,00 185,90 167,60
515 Städledare och fastighetsskötare m.fl. Kvinnor 6 300 142,30 165,60 187,00 175,00
    Män 19 500 153,30 171,70 191,60 175,60
    Totalt 25 800 149,40 170,50 191,30 175,50
516 Övrig servicepersonal Kvinnor .. 156,30 .. 210,00 173,80
    Män .. 156,00 167,10 191,30 178,10
    Totalt .. 156,30 166,20 195,40 176,60
522 Butikspersonal Kvinnor 124 900 155,70 173,30 195,30 175,50
    Män 67 400 159,00 179,90 209,20 187,00
    Totalt 192 400 156,50 175,60 200,20 180,20
523 Kassapersonal m.fl. Kvinnor .. .. 151,50 177,80 154,90
    Män .. .. .. .. 160,80
    Totalt .. .. 151,90 180,50 157,30
524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor 400 136,00 156,00 176,30 163,70
    Män .. 134,00 143,90 179,00 156,30
    Totalt 800 134,00 150,50 176,30 159,80
531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. Kvinnor 23 700 130,70 144,70 159,50 148,70
    Män 3 200 130,10 146,40 163,80 152,20
    Totalt 27 000 130,50 144,80 160,20 149,20
532 Undersköterskor Kvinnor 24 700 162,00 177,30 194,60 179,20
    Män 3 700 163,40 180,70 199,70 183,90
    Totalt 28 500 162,20 177,80 195,40 179,80
533 Vårdbiträden Kvinnor 12 400 141,80 153,60 170,00 156,70
    Män 4 200 143,40 155,10 170,60 156,60
    Totalt 16 600 142,50 153,90 170,00 156,70
534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Kvinnor 55 200 153,70 168,30 185,10 170,80
    Män 26 000 154,70 170,00 185,40 171,60
    Totalt 81 200 154,00 169,00 185,20 171,10
535 Tandsköterskor Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Kvinnor 6 200 168,50 178,40 189,60 180,70
    Män 16 800 174,20 182,20 195,80 185,80
    Totalt 22 900 171,80 181,30 194,30 184,40
611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård Kvinnor 4 800 137,50 158,70 177,10 157,40
    Män 11 400 142,40 158,20 179,50 162,20
    Totalt 16 200 141,60 158,40 179,50 160,90
612 Djuruppfödare och djurskötare Kvinnor 6 500 124,90 141,00 160,60 145,40
    Män .. .. 139,00 158,80 140,40
    Totalt 9 900 124,90 140,00 160,50 143,10
613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
621 Skogsarbetare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. 140,00 159,00 188,40 163,00
    Totalt .. 140,00 160,00 189,90 164,20
622 Fiskodlare och fiskare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
711 Snickare, murare och anläggningsarbetare Kvinnor .. 150,00 161,90 203,00 171,10
    Män 116 500 188,60 206,00 217,30 201,50
    Totalt 118 600 188,30 206,00 217,10 201,00
712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. 181,80 208,00 230,40 206,00
    Totalt .. 181,80 208,00 230,30 206,00
713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. Kvinnor .. 149,40 .. 203,30 173,00
    Män .. 178,90 203,70 211,10 194,00
    Totalt .. 175,30 195,50 211,10 191,80
721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. Kvinnor .. 154,00 172,30 179,30 170,20
    Män 18 900 165,30 184,10 204,70 186,40
    Totalt 19 700 164,40 183,30 203,60 185,80
722 Smeder och verktygsmakare m.fl. Kvinnor 6 500 162,30 183,40 209,90 190,90
    Män 44 900 166,00 186,70 209,90 190,70
    Totalt 51 500 165,40 186,30 209,90 190,80
723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. Kvinnor 2 900 160,90 179,40 212,10 185,90
    Män 57 200 167,90 189,00 215,10 192,90
    Totalt 60 100 167,40 188,60 215,10 192,60
731 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. 187,70 218,00 187,90
    Totalt .. .. 179,30 210,30 182,30
732 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. Kvinnor 1 300 151,70 167,50 188,50 171,30
    Män 3 800 168,00 189,50 219,60 194,80
    Totalt 5 100 161,90 185,30 212,20 189,00
741 Installations- och industrielektriker m.fl. Kvinnor .. 148,30 171,00 203,20 178,30
    Män 35 800 188,20 206,90 228,10 206,30
    Totalt 36 800 185,60 206,40 227,70 205,60
742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.f Kvinnor .. 149,40 .. .. 173,30
    Män .. 155,40 183,40 218,10 192,90
    Totalt .. 155,40 182,30 218,10 191,80
752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. Kvinnor .. 155,70 173,30 173,30 170,00
    Män .. 159,90 173,00 188,10 176,70
    Totalt .. 157,50 173,00 187,30 175,90
753 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. Kvinnor 1 200 146,40 161,40 176,30 166,40
    Män 800 143,40 163,50 191,30 173,20
    Totalt 2 000 146,40 161,80 179,30 169,20
761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. Kvinnor .. 146,10 160,50 174,10 168,90
    Män 5 400 160,10 178,70 196,40 180,00
    Totalt 7 600 154,50 171,50 191,60 177,30
811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. Kvinnor 700 183,60 235,80 283,40 232,80
    Män .. 187,30 .. .. 244,30
    Totalt .. 187,20 .. .. 243,60
812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallver Kvinnor 2 400 177,80 209,60 241,80 209,50
    Män 11 000 182,60 212,90 243,30 210,40
    Totalt 13 400 181,40 212,30 243,00 210,30
813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter Kvinnor 2 200 178,70 205,70 234,90 207,40
    Män 3 900 181,20 213,10 241,10 211,40
    Totalt 6 100 179,90 210,70 238,70 210,00
814 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindust Kvinnor 3 300 156,30 168,80 195,20 176,90
    Män 10 800 164,30 182,40 207,30 188,00
    Totalt 14 100 161,70 179,40 204,90 185,40
815 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m. Kvinnor 2 000 138,10 149,50 161,00 151,00
    Män 2 000 139,10 153,80 172,30 158,90
    Totalt 4 000 138,40 151,70 166,20 155,00
816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Kvinnor 4 900 160,10 167,90 187,40 174,50
    Män 10 700 .. 170,90 193,50 172,00
    Totalt 15 700 151,30 169,60 191,80 172,70
817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri Kvinnor 2 100 182,00 215,10 244,80 212,90
    Män 13 000 188,50 221,90 252,90 220,10
    Totalt 15 100 187,80 221,00 251,90 219,10
818 Andra process- och maskinoperatörer Kvinnor 2 200 149,60 167,10 191,40 172,70
    Män 5 500 158,40 182,50 201,00 183,50
    Totalt 7 700 155,90 177,10 198,50 180,60
819 Drifttekniker och processövervakare Kvinnor 1 500 179,50 211,70 248,80 214,20
    Män 13 000 196,30 227,40 267,00 230,00
    Totalt 14 500 194,70 225,70 265,50 228,50
821 Montörer Kvinnor 11 700 144,80 160,80 181,70 167,80
    Män 36 400 154,20 172,20 192,50 177,10
    Totalt 48 100 151,50 170,10 191,00 174,90
831 Lokförare och bangårdspersonal Kvinnor 1 100 218,50 244,50 269,80 244,10
    Män .. 229,30 252,50 278,40 254,50
    Totalt .. 227,10 251,30 277,70 252,80
832 Bil-, motorcykel och cykelförare Kvinnor .. 147,40 155,40 160,40 157,00
    Män .. 137,50 149,40 161,10 151,30
    Totalt .. 138,50 149,40 161,10 151,70
833 Lastbils- och bussförare Kvinnor 7 700 161,70 171,00 184,20 174,70
    Män 86 500 166,30 175,20 187,60 177,60
    Totalt 94 100 165,80 174,50 187,30 177,30
834 Maskinförare Kvinnor 1 900 164,50 183,50 212,80 194,10
    Män 30 800 167,00 187,30 208,10 189,00
    Totalt 32 700 166,90 186,80 208,40 189,20
835 Matroser och jungmän m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. 214,40 173,00
    Totalt .. .. .. 205,70 172,30
911 Städare och hemservicepersonal m.fl. Kvinnor 49 800 133,00 142,00 149,90 143,60
    Män 17 000 139,30 145,60 155,10 149,70
    Totalt 66 900 134,60 143,30 150,00 145,20
912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Kvinnor 900 .. 172,00 193,30 155,30
    Män 4 300 132,50 149,00 168,10 149,00
    Totalt 5 200 132,60 150,00 175,70 150,00
921 Bärplockare och plantörer m.fl. Kvinnor .. 132,30 143,50 160,90 148,20
    Män .. 121,80 139,90 165,30 147,20
    Totalt .. 124,00 141,80 165,30 147,50
931 Grovarbetare inom bygg och anläggning Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. 149,40 162,00 187,70 166,40
    Totalt .. 149,40 162,00 187,70 166,30
932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Kvinnor 3 100 143,10 155,40 173,10 160,40
    Män 5 800 146,10 156,90 175,20 161,00
    Totalt 9 000 145,30 156,40 174,20 160,80
933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. Kvinnor 700 167,20 182,00 192,00 182,10
    Män .. 169,70 179,30 201,90 190,10
    Totalt 8 100 169,40 179,50 200,40 189,30
941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. Kvinnor 30 200 122,00 137,50 151,10 141,20
    Män 31 100 130,00 142,30 156,00 148,60
    Totalt 61 300 125,50 140,00 154,00 145,20
952 Torg- och marknadsförsäljare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
961 Återvinningsarbetare Kvinnor .. 163,10 169,80 187,60 172,80
    Män 8 200 163,80 168,80 184,30 173,20
    Totalt 9 200 163,80 168,80 184,70 173,10
962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicea Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män 20 800 137,50 147,60 165,20 150,60
    Totalt 32 200 137,50 145,10 159,00 148,80
988 Övriga yrken Kvinnor 5 700 144,60 170,60 194,00 175,80
    Män .. 131,50 158,40 191,30 172,00
    Totalt 8 000 140,80 167,60 193,40 174,70
999 Yrke okänt Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. 149,10 .. .. 190,50
    Totalt .. 148,90 .. .. 201,60

Jämförelser med år tidigare än 2014 bör göras med stor försiktighet då yrkesnomenklaturen är reviderad från och med 2014.

Från och med undersökningen avseende 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilket yrke den anställda har. Detta nya sätt att klassificera arbetare respektive tjänstemän medför stora strukturella förändringar vilket gör att jämförelser med år tidigare än 2014 påverkas.

Här redovisas de vanligaste yrkesgrupperna, fler yrkesgrupper redovisas i SM:et och databasen.

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer. 
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?