Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön och lönespridning, arbetare privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2021. Kronor

      Timlön
SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Genom-snitt
  Samtliga Kvinnor 557 800 146,90 164,50 186,20 170,50
    Män 1 015 500 161,40 184,70 212,20 190,00
    Totalt 1 573 300 154,30 177,30 204,00 184,10
411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
421 Croupierer och inkasserare Kvinnor 300 152,80 161,60 178,10 169,10
    Män 200 159,50 182,40 220,60 199,60
    Totalt 500 153,70 164,80 189,30 180,60
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 6 500 153,00 162,90 174,40 167,00
    Män 2 500 149,40 169,40 182,20 169,60
    Totalt 9 100 152,20 164,20 178,10 167,80
432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. Kvinnor 21 600 155,40 169,20 192,60 176,00
    Män 74 700 157,70 174,50 199,90 181,00
    Totalt 96 300 157,00 173,30 198,80 180,00
441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
442 Brevbärare och postterminalarbetare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
443 Förtroendevalda Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor .. 185,50 202,60 216,70 200,80
    Män 2 900 193,60 211,30 226,10 207,00
    Totalt 5 800 188,80 206,60 222,40 204,00
512 Kockar och kallskänkor Kvinnor 7 500 152,10 169,10 183,90 175,20
    Män 16 000 156,50 171,60 188,70 174,20
    Totalt 23 600 154,60 170,80 188,00 174,50
513 Hovmästare, servitörer och bartendrar Kvinnor 20 800 140,90 158,00 174,10 161,70
    Män 13 400 148,50 170,00 182,10 172,80
    Totalt 34 200 145,00 162,30 178,70 167,00
514 Skönhets- och kroppsterapeuter Kvinnor 9 100 149,20 165,60 203,70 177,10
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt 10 700 145,30 163,40 200,00 175,30
515 Städledare och fastighetsskötare m.fl. Kvinnor 6 200 155,00 176,00 201,80 183,50
    Män 20 100 159,10 174,80 195,80 181,40
    Totalt 26 300 158,30 175,00 197,20 181,80
516 Övrig servicepersonal Kvinnor .. 161,00 180,50 210,00 182,50
    Män 700 161,50 181,70 209,70 191,80
    Totalt 1 700 161,40 180,90 210,00 187,60
522 Butikspersonal Kvinnor 131 100 158,80 177,40 196,40 178,30
    Män 76 400 158,90 183,50 207,90 189,90
    Totalt 207 400 158,90 178,70 199,40 183,10
523 Kassapersonal m.fl. Kvinnor .. .. .. .. 146,00
    Män .. .. .. 178,50 156,60
    Totalt .. .. .. .. 149,40
524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor .. .. 178,50 201,60 180,40
    Män .. 139,60 157,60 208,30 174,90
    Totalt .. 149,20 173,80 202,70 178,20
531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. Kvinnor 23 800 134,60 148,20 167,40 153,90
    Män 3 400 137,50 152,70 165,60 157,00
    Totalt 27 200 135,00 148,50 167,40 154,30
532 Undersköterskor Kvinnor 27 500 166,40 181,30 199,10 184,60
    Män 4 200 168,30 185,30 203,60 188,40
    Totalt 31 700 166,70 181,90 199,80 185,10
533 Vårdbiträden Kvinnor 12 200 146,90 160,40 174,00 161,90
    Män 4 000 147,70 160,70 175,10 161,50
    Totalt 16 300 147,10 160,50 174,20 161,80
534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Kvinnor 55 400 156,20 172,60 189,50 175,90
    Män 25 800 159,30 174,60 192,00 177,20
    Totalt 81 200 157,20 173,30 190,10 176,30
535 Tandsköterskor Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Kvinnor 6 200 173,60 184,10 196,90 187,10
    Män 16 000 179,70 188,80 202,90 190,90
    Totalt 22 200 177,00 187,60 201,80 189,90
611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård Kvinnor 3 600 146,40 159,60 172,90 164,60
    Män 8 600 146,40 157,80 177,10 163,80
    Totalt 12 200 146,40 158,00 174,60 164,00
612 Djuruppfödare och djurskötare Kvinnor 5 800 135,40 150,00 168,90 156,40
    Män 2 900 132,00 150,80 169,90 155,80
    Totalt 8 800 135,00 150,00 169,90 156,10
613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
621 Skogsarbetare Kvinnor 200 167,00 186,40 204,20 187,10
    Män .. 142,00 160,20 191,80 169,40
    Totalt .. 142,00 160,20 191,90 170,50
622 Fiskodlare och fiskare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
711 Snickare, murare och anläggningsarbetare Kvinnor .. 169,00 180,80 200,40 186,50
    Män 104 100 190,30 212,10 225,00 207,60
    Totalt 106 000 187,20 211,90 224,50 207,20
712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män 35 500 192,30 216,90 234,00 210,50
    Totalt 36 000 192,30 216,60 234,00 210,20
713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. Kvinnor .. 148,80 .. 189,20 173,20
    Män .. 183,30 198,60 218,10 200,80
    Totalt .. 174,10 193,40 218,10 197,50
721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. Kvinnor .. 156,10 176,30 197,20 178,90
    Män 22 100 165,00 186,30 213,40 189,90
    Totalt 23 100 164,10 185,70 212,40 189,40
722 Smeder och verktygsmakare m.fl. Kvinnor 7 400 166,80 186,90 212,90 194,20
    Män 47 600 170,30 190,90 214,30 195,10
    Totalt 55 000 169,80 190,50 214,10 194,90
723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. Kvinnor 2 300 162,00 188,90 216,90 190,30
    Män 55 300 177,90 196,70 222,10 201,80
    Totalt 57 600 177,00 196,40 221,70 201,40
731 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. Kvinnor .. 140,90 .. 173,30 159,20
    Män .. .. .. 209,20 187,00
    Totalt .. .. .. 203,20 181,70
732 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. Kvinnor 1 200 158,00 173,90 199,60 181,90
    Män 3 700 169,40 194,50 218,90 200,10
    Totalt 4 900 164,30 190,20 213,60 195,80
741 Installations- och industrielektriker m.fl. Kvinnor 1 200 140,40 169,50 203,30 174,40
    Män 42 400 192,00 210,00 231,50 210,00
    Totalt 43 600 189,50 209,20 230,70 209,10
742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.f Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. 169,20 191,60 222,90 199,80
    Totalt .. 162,00 190,40 221,50 197,70
752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. Kvinnor 800 168,60 179,20 194,40 185,40
    Män 8 700 157,60 177,40 193,70 178,70
    Totalt 9 500 158,40 177,50 193,70 179,30
753 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. Kvinnor 800 146,60 163,20 183,00 164,90
    Män 800 143,70 156,00 172,60 162,10
    Totalt 1 600 145,90 161,10 179,30 163,50
761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. Kvinnor .. 158,00 166,60 186,00 175,70
    Män 4 900 166,90 184,80 197,70 184,10
    Totalt 7 000 160,40 179,90 197,60 181,80
811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. Kvinnor 800 188,60 239,50 294,00 237,80
    Män .. 195,00 202,50 279,40 230,00
    Totalt 9 100 194,50 205,60 281,60 230,70
812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallver Kvinnor 2 800 184,90 216,40 246,10 214,30
    Män 12 900 191,30 221,50 249,80 218,80
    Totalt 15 700 190,30 220,60 249,10 218,10
813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter Kvinnor 1 900 182,00 211,30 237,70 212,10
    Män 3 200 185,30 217,20 242,90 216,60
    Totalt 5 100 184,40 215,10 240,30 215,00
814 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindust Kvinnor 3 200 162,30 175,00 201,40 183,00
    Män 10 800 170,60 189,50 217,40 194,60
    Totalt 14 100 168,00 185,90 214,00 192,00
815 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m. Kvinnor 2 200 140,50 152,20 166,30 153,60
    Män 2 300 139,50 155,90 174,30 159,10
    Totalt 4 500 139,90 153,50 169,70 156,40
816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Kvinnor 5 100 157,20 177,00 196,20 183,60
    Män 13 300 151,00 175,40 199,40 178,40
    Totalt 18 400 153,20 175,90 198,50 179,60
817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri Kvinnor 2 300 189,90 224,70 254,90 221,10
    Män 13 800 194,80 229,00 262,80 228,70
    Totalt 16 100 194,10 228,40 261,40 227,60
818 Andra process- och maskinoperatörer Kvinnor 2 400 156,60 171,30 197,80 177,20
    Män 6 000 164,00 186,70 212,90 191,10
    Totalt 8 500 160,00 183,10 208,40 187,20
819 Drifttekniker och processövervakare Kvinnor 1 800 176,60 212,40 251,70 217,10
    Män 12 200 198,10 225,80 261,50 229,90
    Totalt 14 000 195,50 224,30 260,60 228,30
821 Montörer Kvinnor 12 300 150,60 167,70 189,20 172,40
    Män 36 000 161,20 179,10 200,50 183,20
    Totalt 48 300 158,70 176,10 198,10 180,60
831 Lokförare och bangårdspersonal Kvinnor 1 100 221,20 247,00 266,40 243,90
    Män 4 900 233,50 258,00 274,00 252,60
    Totalt 6 000 230,50 256,70 273,20 251,10
832 Bil-, motorcykel och cykelförare Kvinnor .. 150,70 161,90 177,00 163,50
    Män .. .. 161,20 176,00 161,00
    Totalt .. 149,90 161,40 176,00 161,30
833 Lastbils- och bussförare Kvinnor 6 700 165,90 173,00 184,10 175,60
    Män 63 400 167,90 177,20 191,30 180,70
    Totalt 70 100 167,50 176,50 190,70 180,20
834 Maskinförare Kvinnor 3 100 169,30 192,70 211,10 193,90
    Män 41 700 175,00 192,20 213,70 195,30
    Totalt 44 800 174,70 192,40 213,70 195,20
835 Matroser och jungmän m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. 172,30 201,10 212,00 201,10
    Totalt .. 171,90 200,00 212,00 199,50
911 Städare och hemservicepersonal m.fl. Kvinnor 59 100 137,10 146,60 154,30 146,90
    Män 20 600 140,00 147,90 157,10 150,60
    Totalt 79 600 137,30 146,80 154,30 147,90
912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Kvinnor .. 141,60 155,20 170,90 154,00
    Män .. 123,10 136,00 167,40 142,50
    Totalt .. 123,10 136,20 167,40 142,80
921 Bärplockare och plantörer m.fl. Kvinnor .. .. 136,30 150,70 141,70
    Män 4 100 127,50 141,80 160,00 149,10
    Totalt 6 100 125,50 140,70 158,30 146,70
931 Grovarbetare inom bygg och anläggning Kvinnor .. 162,30 179,30 185,50 176,10
    Män .. 164,40 191,40 204,90 183,40
    Totalt .. 164,10 191,20 204,80 183,10
932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Kvinnor 3 300 150,00 162,20 178,20 165,50
    Män 6 200 146,70 163,40 181,60 166,70
    Totalt 9 500 148,30 163,00 180,00 166,30
933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. Kvinnor 400 155,40 176,10 195,60 181,10
    Män .. 171,20 175,00 196,40 187,80
    Totalt .. 171,20 175,00 196,40 187,50
941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. Kvinnor 40 200 135,50 146,10 155,40 147,50
    Män 34 200 137,80 148,50 158,00 151,60
    Totalt 74 400 135,60 146,70 157,20 149,60
952 Torg- och marknadsförsäljare Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
961 Återvinningsarbetare Kvinnor .. 171,20 179,30 179,30 176,40
    Män .. 167,90 177,10 191,30 176,20
    Totalt .. 168,10 178,70 191,30 176,20
962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicea Kvinnor 12 100 138,00 144,50 152,60 146,40
    Män 20 100 140,40 150,00 167,40 155,20
    Totalt 32 200 140,10 147,00 161,10 152,10
988 Övriga yrken Kvinnor 7 200 148,00 175,20 201,50 180,60
    Män 2 100 143,50 161,40 191,10 172,60
    Totalt 9 300 147,00 171,50 199,70 178,80
999 Yrke okänt Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. 154,00 .. .. 203,40
    Totalt .. .. .. .. 208,40

Jämförelser med år tidigare än 2014 bör göras med stor försiktighet då yrkesnomenklaturen är reviderad från och med 2014.

Från och med undersökningen avseende 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilket yrke den anställda har. Detta nya sätt att klassificera arbetare respektive tjänstemän medför stora strukturella förändringar vilket gör att jämförelser med år tidigare än 2014 påverkas.

Här redovisas de vanligaste yrkesgrupperna, fler yrkesgrupper redovisas i SM:et och databasen.

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer. 
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?