Till innehåll på sidan

Lönespridning efter utbildningsnivå och kön, 2020

Diagram: Lönespridning efter utbildningsnivå och kön, 2020

Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:
10:e percentilen 10 procent
25:e percentilen 25 procent
50:e percentilen 50 procent
75:e percentilen 75 procent
90:e percentilen 90 procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?