Till innehåll på sidan

Lönespridning efter utbildningsnivå och kön, 2021

Diagram: Lönespridning efter utbildningsnivå och kön, 2021

Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:
10:e percentilen 10 procent
25:e percentilen 25 procent
50:e percentilen 50 procent
75:e percentilen 75 procent
90:e percentilen 90 procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?