Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 3 2022

          Årlig förändring i procent
SNI Näringsgren Lönesumma, milj. Kr Arbetsgivaravgift milj. Kr Prel. A- skatt, milj. Kr Lönesumma Arbetsgivaravgift Prel. A- skatt
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch)   384 683 114 495 111 148 7,6 7,4 7,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 869 1 103 1 009 3,6 3,6 2,8
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 68 103 20 510 19 751 5,6 5,4 4,6
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 7 141 2 184 2 100 7,4 7,3 6,7
F Byggindustri 40 294 12 088 11 284 7,3 7,2 6,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 62 250 18 235 17 426 5,7 5,5 5,1
H Transport och magasinering 23 484 6 962 6 217 5,7 5,3 5,1
I Hotell och restauranger 13 467 3 647 3 256 19,3 18,0 17,7
J Informations- och kommunikationsföretag 35 919 10 944 11 491 9,1 9,1 9,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 18 532 5 650 .. 6,6 6,7 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 8 864 2 648 2 623 4,7 4,9 4,4
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 67 312 20 038 19 506 11,5 11,4 11,3
P Utbildning 8 032 2 440 2 028 3,9 4,1 2,8
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 19 836 5 879 5 384 3,9 4,1 2,6
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 7 184 2 063 1 940 11,4 10,8 11,8

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se