Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 1 2020

          Årlig förändring i procent
SNI Näringsgren Lönesumma, milj. Kr Arbetsgivaravgift milj. Kr Prel. A- skatt, milj. Kr Lönesumma Arbetsgivaravgift Prel. A- skatt
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch)   333 795 96 590 100 026 4,3 ‑2,5 4,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 698 710 719 4,9 ‑9,5 4,1
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 62 092 18 441 18 819 1,8 ‑2,7 2,6
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 6 170 1 858 1 853 6,2 2,8 5,5
F Byggindustri 33 442 9 358 9 324 4,0 ‑6,2 4,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 54 360 15 736 15 756 4,0 ‑3,2 3,5
H Transport och magasinering 20 709 5 973 5 525 2,2 ‑4,5 1,7
I Hotell och restauranger 10 055 2 702 2 494 4,6 ‑9,7 4,8
J Informations- och kommunikationsföretag 31 781 9 337 10 406 8,1 2,5 5,8
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 18 491 5 609 .. 6,5 4,8 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 7 612 2 151 2 302 4,7 ‑2,2 4,1
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 56 036 16 130 16 571 5,1 ‑2,1 4,8
P Utbildning 6 943 1 965 1 765 4,2 ‑4,8 4,4
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 17 161 4 915 4 753 5,0 ‑1,8 4,9
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 5 852 1 613 1 595 4,1 ‑6,9 3,6

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

P.g.a. Corona-krisen har Riksdagen beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter för vissa grupper, under perioden mars-juni 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se