Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 2 2020

          Årlig förändring i procent
SNI Näringsgren Lönesumma, milj. Kr Arbetsgivaravgift milj. Kr Prel. A- skatt, milj. Kr Lönesumma Arbetsgivaravgift Prel. A- skatt
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch)   340 024 84 841 100 737 ‑0,8 ‑20,0 ‑2,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 261 602 867 5,5 ‑36,3 4,5
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 66 374 17 783 19 917 ‑3,3 ‑16,4 ‑5,0
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 6 691 1 886 2 077 5,1 ‑4,9 4,1
F Byggindustri 36 585 8 162 10 515 1,7 ‑26,9 0,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 54 260 13 289 15 638 ‑1,9 ‑22,7 ‑3,8
H Transport och magasinering 20 382 5 132 5 485 ‑5,2 ‑22,7 ‑6,4
I Hotell och restauranger 8 675 1 548 2 139 ‑17,7 ‑52,8 ‑19,0
J Informations- och kommunikationsföretag 31 404 8 328 10 006 7,0 ‑8,3 4,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 17 810 5 201 .. 3,3 ‑2,0 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 8 396 2 004 2 579 2,4 ‑19,8 1,2
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 56 010 13 700 16 294 ‑1,0 ‑21,6 ‑3,4
P Utbildning 6 969 1 616 1 780 1,3 ‑24,2 0,6
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 17 182 4 342 4 763 3,6 ‑14,7 3,4
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 5 623 1 172 1 525 ‑6,1 ‑36,5 ‑8,8

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

P.g.a. Corona-krisen har Riksdagen beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter för vissa grupper, under perioden mars-juni 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se