Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 2 2021

          Årlig förändring i procent
SNI Näringsgren Lönesumma, milj. Kr Arbetsgivaravgift milj. Kr Prel. A- skatt, milj. Kr Lönesumma Arbetsgivaravgift Prel. A- skatt
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch)   364 671 110 149 109 630 7,2 29,8 8,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 402 993 908 4,3 64,9 4,8
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 71 154 21 682 21 845 7,2 21,9 9,7
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 7 234 2 229 2 275 8,1 18,2 9,5
F Byggindustri 38 918 11 804 11 321 6,4 44,6 7,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 57 958 17 405 16 796 6,8 31,0 7,4
H Transport och magasinering 21 529 6 482 5 793 5,6 26,3 5,6
I Hotell och restauranger 8 478 2 460 2 065 ‑2,3 59,0 ‑3,4
J Informations- och kommunikationsföretag 34 485 10 528 11 279 9,8 26,4 12,7
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 19 302 5 897 .. 8,4 13,4 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 9 176 2 750 2 843 9,3 37,2 10,2
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 60 690 18 258 18 029 8,4 33,3 10,6
P Utbildning 7 629 2 316 1 939 9,5 43,3 8,9
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 18 284 5 451 5 016 6,4 25,6 5,3
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 6 063 1 800 1 647 7,8 53,7 8,0

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

Kommentarer

P.g.a. Corona-krisen beslutade Riksdagen att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter för vissa grupper, under perioden mars-juni 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se