Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 2 2021, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Utbetalande sektorLönesumma, miljoner krÅrlig förändring i procentArbetsgivaravgift, miljoner krÅrlig förändring i procentPreliminär A-skatt, miljoner krÅrlig förändring i procent
Totalt
517 934 6,8 156 831 22,0 .. ..  
Näringslivet
364 671 7,2 110 149 29,8 109 630 8,8  
Statlig
33 657 4,3 10 357 4,2 .. ..  
Kommunal
76 600 5,1 23 323 4,2 .. ..  
Regioner
32 873 8,3 9 971 7,3 .. ..  
Offentlig förvaltning
143 130 5,6 43 651 4,9 .. ..  
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer
10 051 5,6 3 016 44,9 .. ..  
Utlandet
82 .. 16 .. .. ..  

.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.

Kommentarer

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. 

P.g.a. Corona-krisen beslutade Riksdagen att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter för vissa grupper, under perioden mars-juni 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se