Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer. Korrigerad 2020-05-20

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 1 2020, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Utbetalande sektorLönesumma, miljoner krÅrlig förändring i procentArbetsgivaravgift, miljoner krÅrlig förändring i procentPreliminär A-skatt, miljoner krÅrlig förändring i procent
Totalt 476 117 3,7 140 006 ‑1,4 .. ..
Näringslivet 333 795 4,3 96 589 ‑2,5 100 026 4,1
Statlig 30 748 4,0 9 485 3,4 .. ..
Kommunal 72 195 1,4 22 193 0,7 .. ..
Landsting 29 969 4,0 9 137 3,0 .. ..
Offentlig förvaltning 133 651 3,2 40 815 1,8 .. ..
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 9 334 1,8 2 587 ‑8,0 .. ..
Utlandet 77 .. 15 .. .. ..

.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar framförallt statistiken för statlig förvaltning som publiceras från och med januari 2019.

P.g.a. Corona-krisen har Riksdagen beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter för vissa grupper, under perioden mars-juni 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se