Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 3 2022, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Utbetalande sektor Lönesumma, miljoner kr Årlig förändring i procent Arbetsgivaravgift, miljoner kr Årlig förändring i procent Preliminär A-skatt, miljoner kr Årlig förändring i procent
Totalt 547 426 6,5 163 668 6,4 .. ..
Näringslivet 384 683 7,6 114 495 7,4 111 148 7,0
Statlig 35 013 5,1 10 750 4,9 .. ..
Kommunal 82 329 4,0 24 760 3,9 .. ..
Regioner 34 415 3,2 10 433 3,2 .. ..
Offentlig förvaltning 151 757 4,1 45 943 4,0 .. ..
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 10 904 5,3 3 214 5,3 .. ..
Utlandet 82 .. 16 .. .. ..

.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.

Kommentarer

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.

Detta påverkar framförallt statistiken för statlig förvaltning som publiceras från och med januari 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se