Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 2 2020, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Utbetalande sektorLönesumma, miljoner krÅrlig förändring i procentArbetsgivaravgift, miljoner krÅrlig förändring i procentPreliminär A-skatt, miljoner krÅrlig förändring i procent
Totalt
485 165 -0,4 128 557 -14,7 .. ..
Näringslivet
340 024 -0,8 84 842 -20,0 100 737 -2,4
Statlig
32 261 5,8 9 944 4,9 .. ..
Kommunal
72 917 -1,8 22 382 -2,7 .. ..
Landsting
30 364 2,7 9 295 1,9 .. ..
Offentlig förvaltning
135 543 0,9 41 620 0,0 .. ..
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer
9 520 -3,7 2 081 -31,3 .. ..
Utlandet
78 .. 14 .. .. ..

 

.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar framförallt statistiken för statlig förvaltning som publiceras från och med januari 2019.

P.g.a. Corona-krisen har Riksdagen beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter för vissa grupper, under perioden mars-juni 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se