Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Publikationen innehåller olika kommenterande eller analyserande artiklar med inriktning mot näringsliv och arbetsmarknad.

Från och med 2018 publiceras ingen rapport, utan artiklarna finns separat. 

Nya artiklar har publicerats i artikelregistret 2020-02-07.

Artikelregister för Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016

2017-02-10

Familjeägda företag uppskattas stå för över en tredjedel av svensk sysselsättning och av svensk BNP – de utgör allt från de minsta inhemska producenterna till de största multinationella företagen. De är aktiva i alla branscher i näringslivet. Det är ett av rönen i det senaste numret av Fokus på näringsliv och arbetsmarknad.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Rapport 2018-04-23
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016 Rapport 2017-02-06
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2015 Rapport 2016-01-19
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2014 Rapport 2014-12-10
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2013 Rapport 2013-11-13
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2012 Rapport 2012-11-07

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Andreas Lennmalm

Telefon
010-479 40 54
E-post
andreas.lennmalm@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am9903