Till innehåll på sidan

Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön

Kvartal 1 2020

Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

Definitioner och förklaringar

Som sjukdagar räknas alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30