Till innehåll på sidan

Antal sjukfall per anställd efter sektor

Kvartal 1 år 2002–2020

Antal sjukfall per anställd efter sektor

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30