Till innehåll på sidan

Antal sjukfall uppdelat på sektor och kön

Kvartal 1 2020

Sektor Totalt Felmarginal Kvinnor Felmarginal Män Felmarginal
Näringsliv 1 464 280 58 592 633 064 39 238 831 216 38 638
Kommun 672 564 389 540 669 366 131 895 99
Region 192 054 0 159 315 0 32 739 0
Staten 125 942 240 80 025 173 45 917 106
HiO 43 677 2 273 31 416 1 818 12 261 1 023
Totalt 2 498 518 58 637 1 444 489 39 282 1 054 028 38 652

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30