Till innehåll på sidan

Antal sjukfall uppdelat på sektor och kön

Kvartal 3 2022

Sektor Totalt Felmarginal Kvinnor Felmarginal Män Felmarginal
Näringsliv 1 416 418 117 175 685 898 84 522 730 521 49 537
Kommun 525 707 618 411 437 534 114 269 145
Region 159 993 0 131 265 0 28 728 0
Staten 86 199 182 54 122 142 32 077 77
HiO 36 201 2 198 24 114 1 610 12 087 983
Totalt 2 224 519 117 197 1 306 836 84 539 917 683 49 547

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-06

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00