Till innehåll på sidan

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)

Nästa publicering: 2023-02-27

BAS, Befolkningens arbetsmarknadsstatus är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft i Sverige. Syftet är att beskriva arbetsmarknadsläget samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

BAS beskriver befolkningen utifrån sex arbetsmarknadsstatusar (sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig). Det är möjligt att med hjälp av statistiken belysa såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel för detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.

Den 31 maj 2022 publicerades statistik från BAS för första gången, då med preliminär statistik avseende januari 2020 till mars 2022. Statistiken redovisas för månad, kvartal och år. Redovisningen görs en gång per kvartal och avser kvartal och de ingående månaderna. Statistiken kommer efterhand att utökas med ytterligare innehåll och planeras på sikt att redovisas som officiell statistik.

Statistiknyheter

Ytterligare statistik från BAS

2022-12-13

Inom Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) redovisas nu statistik om antalet sysselsatta efter arbetsställets näringsgren och belägenhet.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Befolkningens arbetsmarknadsstatus

E-post
bas@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0210