Till innehåll på sidan

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Nästa publicering: 2021-11-19

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Statistiknyheter

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2021

2021-08-20

Antal anställda ökade med 1,5 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 852 085 anställda i riket. Näringslivet ökade med 1,5 procent till 3 300 113 anställda.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2021 SM 2021-08-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2021 SM 2021-05-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2020 SM 2021-02-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2020 SM 2020-11-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2020 SM 2020-08-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2020 SM 2020-05-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2019 SM 2020-02-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2019 SM 2019-11-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2019. Korrigerad 2020-08-20 SM 2019-08-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 1:a kvartalet 2019 SM 2019-05-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-21

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0201