Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-24

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Ingen fortsatt redovisning av RAMS

Framställningen och redovisningen av RAMS kommer att upphöra. Den sista statistiken som är den som avser referensåret 2021 publiceras 24 november 2022. Användare hänvisas till den nya statistiken Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS. BAS finns framställd och publicerad med januari 2020 som första referensperiod. Den statistiken finns här.

Information gällande tidsseriebrottet i RAMS2019

Statistik avseende referensår 2019 är huvudsakligen baserad på arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som Skatteverket samlar in. AGI ersätter de tidigare kontrolluppgifterna (KU). Jämförelse av statistik för 2019 mot tidigare år bör därför göras med försiktighet. Läs mer här: Ny källa och metod vid framställning av RAMS

Statistiknyheter

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2020

2021-11-25

Antalet förvärvsarbetande minskade 2020 med 79 800 personer jämfört med föregående år, vilket är en minskning med 1,6 procent. Lönesumman ökade med 1,0 procent under motsvarande tidsperiod.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Årlig regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0207