Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2021

Antal förvärvsarbetande ökade med 2,6 procent

Statistiknyhet från SCB 2022-11-24 8.00

Antalet förvärvsarbetande ökade 2021 med 127 643 personer jämfört med föregående år, vilket är en ökning med 2,6 procent. Lönesumman ökade med 5,9 procent under motsvarande tidsperiod.

År 2021 uppgick antal förvärvsarbetande till 5 109 384 personer, en ökning med 2,6 procent jämfört med 2020. Av samtliga förvärvsarbetande var 2 460 600 eller 48,2 procent kvinnor och 2 648 800 eller 51,8 procent män. Lönesumman ökade med 5,9 procent jämfört med föregående år och uppgick till totalt 1 998 miljarder kronor 2021. För kvinnor ökade lönesumman med 5,8 procent och för män med 5,9 procent.

Förvärvsintensitet ökade för 20- till 64-åringar

Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20- till 64-åringar 79,6 procent 2021. För kvinnor uppgick den till 78,6 procent och för män till 80,5 procent. Högst förvärvsintensitet återfanns i Jämtlands län för kvinnor, 82,8 procent och i Jönköpings län för män, 84,5 procent. För både kvinnor och män var förvärvsintensiteten lägst i Skåne län, 74,7 procent för kvinnor och 76,5 procent för män. I alla län ökade förvärvs-intensiteten mellan 2020 och 2021.

Förvärvsintensitet och förändring av lönesumma jämfört med föregående år efter kön och län, 2021
  Förvärvsintensitet, 20-64 år (%)   Förändring förvärvsintensitet, 20-64 år (procentenheter)   Förändring lönesumma (%)
Län Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Blekinge 78,6 79,7 0,9 1,5 4,5 5,7
Dalarna 79,9 82,3 0,7 1,3 4,4 4,8
Gotland 80,9 81,3 0,7 1,5 6,3 6,4
Gävleborg 78,5 80,9 1,0 1,1 5,4 5,3
Halland 82,5 83,9 1,0 1,3 5,7 6,1
Jämtland 82,8 83,8 1,2 1,5 5,6 6,1
Jönköping 80,6 84,5 0,9 1,6 5,4 6,3
Kalmar 79,4 82,5 1,0 1,7 5,3 5,5
Kronoberg 78 81,7 0,7 1,6 5,1 6,0
Norrbotten 81,7 82,3 0,5 0,8 4,8 5,1
Skåne 74,7 76,5 1,1 1,4 6,6 6,6
Stockholm 79,5 80,5 1,2 1,2 6,2 6,1
Södermanland 76,8 79,7 0,9 1,8 5,8 6,5
Uppsala 77,6 79,7 1,0 1,3 6,0 6,1
Värmland 78,3 78,5 1,2 1,8 4,9 5,2
Västerbotten 79,5 82 0,8 1,3 5,3 6,1
Västernorrland 80,4 82,1 0,6 0,8 4,3 3,9
Västmanland 77,2 80,8 0,7 1,3 5,0 5,4
Västra Götaland 79,2 81,2 1,4 1,6 5,7 5,8
Örebro 77,7 80,6 1,0 1,7 5,1 5,3
Östergötland 77,8 80 1,0 1,4 5,7 4,9
Riket 78,6 80,5 1,1 1,4 5,8 5,9

Störst andel kvinnor inom Vård och omsorg

Bland kvinnorna arbetade flest personer inom Vård och omsorg, 26 procent eller 640 900 personer, följt av Utbildning, 16 procent. Bland männen var Tillverkning- och utvinningsindustrin den näringsgren där flest personer arbetade, 16 procent eller 411 600 personer, följt av Företagstjänster, 13 procent. Även fördelningen av lönesumman visar att störst andel för kvinnor fanns inom Vård och omsorg med 26 procent, följt av Utbildning, 16 procent. För männen fanns de största andelarna av lönesumman inom Tillverkning- och utvinningsindustrin med 17 procent och Företagstjänster, 14 procent.

Antalet förvärvsarbetande inom Hotell och restauranger ökade med 10,7 procent vilket var den största ökningen efter näringsgren sen föregående år. Där arbetade 176 400 personer 2021. Den enda näringsgrenen där antal sysselsatta minskade var Jordbruk, skogsbruk och fiske som minskade med 1,9 procent. 96 600 personer arbetade där 2021. Lönesumman ökade inom samtliga näringsgrenar. Den största ökningen fanns inom Information och kommunikation som ökande med 9,8 procent.

Av de 15 redovisade näringsgrenarna hade sju en jämn könsfördelning, vilket innebär att ett kön representerade minst 40 procent av de förvärvsarbetande. Jämnast könsfördelning återfanns inom Hotell och restauranger och Finans- och försäkringsverksamhet, med 50 procent av vardera könet. Motsatsförhållande rådde inom Byggindustrin med 10 procent kvinnor och 90 procent män.

Ingen fortsatt redovisning av RAMS

Framställningen och redovisningen av RAMS kommer att upphöra. Användare hänvisas till den nya statistiken Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS. BAS finns framställd och publicerad med januari 2020 som första referens-period.

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)

Definitioner och förklaringar

Registerbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Sofia Löfgren

Telefon
010-479 65 86
E-post
sofia.lofgren@scb.se

Linn Eriksson

Telefon
010-479 61 34
E-post
linn.eriksson@scb.se