Till innehåll på sidan

25 yrken med högsta medelålder totalt

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter medelålder, år 2018

SSYK4_2012

Yrke

Ålder
1112
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.
54
2242
Psykoterapeuter
53
1540
Chefer och ledare inom trossamfund
53
2311
Professorer
52
2672
Diakoner
52
5326
Ambulanssjukvårdare
51
1411
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1
51
1511
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1
51
1591
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
51
1531
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1
50
1421
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1
50
2351
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.
50
2211
Specialistläkare
49
3452
Storhushållsföreståndare
49
5325
Barnsköterskor
49
1512
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2
49
2224
Distriktssköterskor
49
2233
Skolsköterskor
49
1351
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1
49
2234
Företagssköterskor
49
1412
Rektorer, nivå 2
49
1120
Verkställande direktörer m.fl.
49
1422
Förskolechefer, nivå 2
49
1521
Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1
49
5161
Begravnings- och krematoriepersonal
49

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?