Till innehåll på sidan

25 yrken med högsta medelåldern för män

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter medelålder för män år 2018

SSYK4_2012

Yrke

Ålder
1112
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.
54
1540
Chefer och ledare inom trossamfund
53
2311
Professorer
53
5326
Ambulanssjukvårdare
52
2242
Psykoterapeuter
52
3230
Terapeuter inom alternativmedicin
51
1511
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1
51
1591
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
51
1351
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1
50
2672
Diakoner
50
1411
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1
50
2320
Lärare i yrkesämnen
49
2211
Specialistläkare
49
1113
Chefstjänstemän i intresseorganisationer
49
1421
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1
49
1120
Verkställande direktörer m.fl.
49
1422
Förskolechefer, nivå 2
49
2225
Psykiatrisjuksköterskor
49
1352
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2
49
5161
Begravnings- och krematoriepersonal
49
2671
Präster
49
1531
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1
48
1521
Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1
48
1611
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1
48
1221
Personal- och HR-chefer, nivå 1
48

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?