Till innehåll på sidan

30 största yrkena

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal i yrket, år 2018

SSYK4_2012

Yrke

Totalt Kvinnor Män Kvinnor % Män %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
135 263 123 371 11 892 91 9
5223
Butikssäljare, fackhandel
109 526 66 201 43 325 60 40
2341
Grundskollärare
106 080 79 165 26 915 75 25
3322
Företagssäljare
90 286 24 135 66 151 27 73
5311
Barnskötare
90 008 80 405 9 603 89 11
4322
Lager- och terminalpersonal
86 491 19 359 67 132 22 78
5222
Butikssäljare, dagligvaror
84 252 55 424 28 828 66 34
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
77 319 14 425 62 894 19 81
5330
Vårdbiträden
76 698 58 362 18 336 76 24
9111
Städare
74 797 54 878 19 919 73 27
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
72 265 56 502 15 763 78 22
2343
Förskollärare
69 228 66 253 2 975 96 4
5343
Personliga assistenter
68 250 49 360 18 890 72 28
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
68 153 41 784 26 369 61 39
5342
Vårdare, boendestödjare
66 649 49 325 17 324 74 26
2422
Planerare och utredare m.fl.
60 440 38 846 21 594 64 36
8332
Lastbilsförare m.fl.
57 438 3 877 53 561 7 93
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
49 773 601 49 172 1 99
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
47 450 42 151 5 299 89 11
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
45 456 5 969 39 487 13 87
5152
Fastighetsskötare
42 925 6 477 36 448 15 85
5120
Kockar och kallskänkor
41 586 21 170 20 416 51 49
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
38 657 33 657 5 000 87 13
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
37 889 34 354 3 535 91 9
5312
Elevassistenter m.fl.
36 832 22 506 14 326 61 39
7411
Installations- och serviceelektriker
33 473 706 32 767 2 98
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
33 235 1 044 32 191 3 97
2421
Lednings- och organisationsutvecklare
32 824 15 787 17 037 48 52
4222
Kundtjänstpersonal
31 209 18 464 12 745 59 41
2330
Gymnasielärare
30 313 17 790 12 523 59 41

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?