Till innehåll på sidan

5 vanligaste yrkena för egenföretagande män

Förvärvsarbetande egna företagare 16-74 år efter antal män i yrket, år 2018

SSYK4_2012

Yrke

Antal män Totalt Män %
6210
Skogsarbetare
11 078 16 986 65
6121
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur
9 785 11 733 83
6130
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
9 437 12 529 75
6111
Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär
7 800 8 744 89
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
7 240 7 348 99

Definitioner och förklaringar

Som förvärvsarbetande egenföretagare räknas de som är aktiva och har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Däremot inte den som driver sitt företag i aktiebolagsform.

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?