Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Nästa publicering: 2021-11-19

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-23
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-22

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0701