Till innehåll på sidan

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se