Till innehåll på sidan

Frågor och svar om namnstatistiken

  1. Hur många namn finns det?
  2. Vilket är det vanligaste namnet?
  3. Varför får jag ingen träff på mitt namn i namnsökningen?
  4. Varför finns det inga listor över de ovanligaste namnen?
  5. Vad är tilltalsnamn?
  6. Hur görs namnstatistiken?
  7. Varför finns det ingen statistik över hela namn?
  8. Hur gör jag för att få veta alla stavningar av ett namn?
  9. Har SCB adressen till dem som heter som jag?
  10. Hur får jag veta mer om namn?

1. Hur många namn finns det?

Det finns cirka 759 000 efternamn om man räknar varje stavning som ett eget namn. Antalet kvinno­förnamn är cirka 238 000 men antalet mans­förnamn är "bara" cirka 203 000 om man räknar varje stavning som ett eget namn.

2. Vilket är det vanligaste namnet?

På SCB:s webbplats finns också en tabell med de vanligaste kvinnonamnen, mansnamnen och efternamnen.

Du kan även ta reda på hur vanligt ett visst namn är genom vårt Namnsök.

3. Varför får jag ingen träff på mitt namn i namnsökningen?

Namnsök innehåller endast namn som minst två personer har. Om du inte får träff på ditt namn kan det bero på att du är ensam om ditt namn.

Vi uppdaterar namnsök en gång om året, i februari, och underlaget baseras då på befolkningsregistret 31 december året innan. Om du inte får träff på ditt namn kan orsaken även vara att anmälan om nytt eller ändrat namn ännu inte hade behandlats den 31 december. Det kan också vara så att du har skyddad identitet eller att namnet stavas på ett annat sätt i de officiella registren.

4. Varför finns det inga listor över de ovanligaste namnen?

Det här beror på att de ovanliga namnen är så många. Hela 186 000 personer i befolkningen är t.ex. helt ensamma om sina till­tals­namn eller i alla fall stav­ningarna av sina till­talsnamn.

5. Vad är tilltalsnamn?

Över 80 procent av alla personer har mer än ett förnamn. Till­tals­namnet är det eller de förnamn som man kallas för. Man kan högst ha två förnamn som till­tals­namn. I SCB:s befolk­nings­register, som är källan till namn­statistiken, finns uppgift om till­tals­namnet för ca 70 procent av personerna. För den resterande delen har vi använt det första för­namnet som till­tals­namn. De flesta personer har nämligen sitt första förnamn som till­talsnamn.

6. Hur görs namnstatistiken?

Källan till namnstatistiken är SCB:s befolk­nings­register. Där finns bl.a. namnet på alla personer som bor i Sverige. Personer med skyddad identitet finns inte med i namn­sökningen.

7. Varför finns det ingen statistik över hela namn dvs. både förnamn och efternamn på en person?

Av sekretesskäl publiceras ingen statistik där man kan se både för­namn och efter­namn tillsammans.

8. Hur gör jag för att få veta alla stavningar av ett namn?

När du söker på ett namn visar svaret bara det antal personer som stavar sitt namn på det sättet. För att t.ex. få veta hur många Carl respektive Karl det finns måste du söka på båda stav­ningarna. Christoffer och Therese är exempel på förnamn som före­kommer i många olika stavningar.

9. Har SCB adressen till dem som heter som jag?

SCB lämnar av sekretesskäl inte ut adressen till några personer.

10. Hur får jag veta mer om namn?

Det finns flera böcker som handlar om namn och namns betydelse. På internet finns också många andra webb­platser som behandlar ämnet. Hör efter på biblioteket så får du hjälp att hitta information om namn. SCB tar också fram namn­statistik på beställ­ning.

För mer information – kontakta oss på:
E-post: befolkning@scb.se
Telefon: 010-479 50 00