Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2020

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20192020Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari 10 242 296 10 336 472 94 176 0,92 8 883 0,09
Februari 10 250 006 10 341 458 91 452 0,89 4 986 0,05
Mars 10 258 037 10 345 597 87 560 0,85 4 139 0,04
April 10 265 728 10 346 299 80 571 0,78 702 0,01
Maj 10 274 848 10 349 145 74 297 0,72 2 846 0,03
Juni 10 283 376 10 352 945 69 569 0,68 3 800 0,04
Juli 10 293 587 10 358 538 64 951 0,63 5 593 0,05
Augusti 10 306 196          
September 10 315 994          
Oktober 10 321 893          
November 10 325 886          
December 10 327 589          
Folkökning till och med juli 2020:   30 949        
Folkökning samma period 2019:   63 402        
    2 019 2 020      
Folkmängd vid periodens slut   10 293 587 10 358 538      
Folkökning   63 402 30 949      
Födelseöverskott   17 076 9 877      
- Levande födda   69 086 68 384      
- Döda   52 010 58 507      
Invandringsöverskott   42 766 17 885      
- Invandringar   68 606 43 147      
- Utvandringar   25 840 25 262      
Civilståndsändringar:            
- Gifta   52 308 39 598      
- Skilda   27 336 27 830      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2020 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se