Till innehåll på sidan

Barn, föräldrar och separationer – Utvecklingen under 2000-talet

Omslag

Andelen barn som är med om att deras föräldrar separerar har varierat under 2000-talet och sett till hela perioden har andelen separationer minskat.

I denna rapport beskrivs andelen barn som är med om att deras föräldrar separerar under perioden 1999–2011. Syftet är att beskriva utvecklingen av andelen barn vars föräldrar separerar utifrån ett antal bakgrundsfaktorer och analysera tänkbara förklaringar till utvecklingen.

I rapporten redovisas utvecklingen av separationer under 2000-talet, dessutom analyseras upp- och nedgångarna genom en analys där hänsyn tas till ett flertal faktorer som visat sig ha ett samband med föräldrarnas benägenhet att separera.
PDF:
Hela publikationen (2334kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-be51br1301_pdf
ISBN:
978-91-618-1584-5
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-02-05
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se